Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem”

Na podstawie art. 48a ust. 17 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem”.

UWAGA! Komisja Konkursowa zastrzega, że kwota dofinansowania zostanie podana ostatecznie po rozpatrzeniu odwołań wniesionych do Komisji Konkursowej.

docx Ogłoszenie (24.05.2018)

0.05MB

doc Ogłoszenie listy ofert spełniających i niespełniających kryteriów formalnych (12.06.2018)

0.09MB

docx Załącznik 1

0.02MB

docx Załącznik 2

0.04MB

docx Załącznik 3

0.02MB

docx Załącznik 4

0.04MB

docx Załącznik 4a

0.04MB

docx Załącznik 5

0.04MB

docx Załącznik 6

0.04MB

docx Załącznik 7

0.04MB

docx Załącznik 8

0.04MB

docx Załącznik 9

0.09MB

docx Załącznik 10

0.04MB

doc Ogłoszenie o wyborze realizatorów (3.07.2018)

0.04MB

docx ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.05.2018 16:19
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 17.07.2018 16:18
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem” 1.0 24.05.2018 16:19 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.1 24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.2 01.06.2018 12:29 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.3 12.06.2018 09:54 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.4 12.06.2018 12:09 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.5 12.06.2018 12:31 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.6 03.07.2018 17:52 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.7 04.07.2018 12:22 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.8 04.07.2018 12:23 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.9 17.07.2018 16:18 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP