Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem”

Na podstawie art. 48a ust. 17 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem”.

UWAGA! Komisja Konkursowa zastrzega, że kwota dofinansowania zostanie podana ostatecznie po rozpatrzeniu odwołań wniesionych do Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie (24.05.2018) Pobierz plik: docx Ogłoszenie (24.05.2018)

Rozmiar : 0.05MB

Ogłoszenie listy ofert spełniających i niespełniających kryteriów formalnych (12.06.2018) Pobierz plik: doc Ogłoszenie listy ofert spełniających i niespełniających kryteriów formalnych (12.06.2018)

Rozmiar : 0.09MB

Załącznik 1 Pobierz plik: docx Załącznik 1

Rozmiar : 0.02MB

Załącznik 2 Pobierz plik: docx Załącznik 2

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 3 Pobierz plik: docx Załącznik 3

Rozmiar : 0.02MB

Załącznik 4 Pobierz plik: docx Załącznik 4

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 4a Pobierz plik: docx Załącznik 4a

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 5 Pobierz plik: docx Załącznik 5

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 6 Pobierz plik: docx Załącznik 6

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 7 Pobierz plik: docx Załącznik 7

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 8 Pobierz plik: docx Załącznik 8

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik 9 Pobierz plik: docx Załącznik 9

Rozmiar : 0.09MB

Załącznik 10 Pobierz plik: docx Załącznik 10

Rozmiar : 0.04MB

Ogłoszenie o wyborze realizatorów (3.07.2018) Pobierz plik: doc Ogłoszenie o wyborze realizatorów (3.07.2018)

Rozmiar : 0.04MB

ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert Pobierz plik: docx ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozmiar : 0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.05.2018 16:19
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 17.07.2018 16:18
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018, zwanego dalej „zadaniem” 1.0 24.05.2018 16:19 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.1 24.05.2018 16:35 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.2 01.06.2018 12:29 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.3 12.06.2018 09:54 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.4 12.06.2018 12:09 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.5 12.06.2018 12:31 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.6 03.07.2018 17:52 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.7 04.07.2018 12:22 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.8 04.07.2018 12:23 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez utworzenie sieci banków mleka kobiecego w roku 2018 1.9 17.07.2018 16:18 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP