Program 2014-2023

Inwestycje na drogach krajowych realizowane są obecnie zgodnie z Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych.

Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Pobierz plik: pdf Uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Rozmiar : 0.19MB

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Pobierz plik: pdf Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Rozmiar : 1.82MB

Załączniki do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Pobierz plik: pdf Załączniki do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Rozmiar : 1.06MB

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (strona tytułowa) Pobierz plik: pdf Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (strona tytułowa)

Rozmiar : 0.37MB

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Pobierz plik: pdf Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023

Rozmiar : 1.26MB

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom A Pobierz plik: pdf Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom A

Rozmiar : 15.96MB

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom B Pobierz plik: pdf Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom B

Rozmiar : 2.67MB

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom C Pobierz plik: pdf Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 Tom C

Rozmiar : 2.64MB

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z 25 maja 2017 r.

 25 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 80/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Uchwała wprowadziła zmiany dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn. W związku z koniecznością realizacji tego odcinka w ramach perspektywy finansowej Programu, tj. do 2023 r., została podjęta decyzja o skierowaniu tego zadania do realizacji w formule tradycyjnej. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w załącznikach do Programu, polegające na przeniesieniu tej inwestycji z załącznika nr 2 do załącznika nr 1, co pozwoliło na sfinansowanie zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Pobierz plik: pdf Uchwała nr 80/2017 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Rozmiar : 0.49MB

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r.

 20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 97/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 Uchwała wprowadziła zmianę limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Pobierz plik: pdf Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"

Rozmiar : 0.29MB

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r.

 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 105/2017, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 Zmieniony dokument dokon priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

 Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Pobierz plik: pdf Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"

Rozmiar : 2.86MB

Navigation Menu

Metrics