Lubuska KAS przechwyciła 65 ton nielegalnych odpadów

Łopata z odpadami
  • Funkcjonariusze lubuskiej KAS udaremnili przywóz do Polski blisko 65 ton nielegalnych odpadów, przemieszczanych w czterech zestawach ciężarowych.
  • Na wwóz takich odpadów na terytorium naszego kraju wymagane jest specjalne zezwolenie.

Gubinek

Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w pobliżu byłego drogowego przejścia granicznego w Gubinku zatrzymali do kontroli zestaw ciężarowy. W jego naczepie kierowca przewoził mieszaninę odpadów z tworzyw sztucznych i frakcji gum. Towarzyszący transportowi dokument (CMR) nie zawierał wypełnionych wielu pól. Inspektor WIOŚ potwierdził wyniki kontroli.

Na byłym przejściu w Gubinku udaremnili wwóz na obszar naszego kraju ponad 24 ton śmieci w postaci odpadów z tworzyw sztucznych i gumy.

Świeck

Podczas kontroli w Świecku funkcjonariusze zatrzymali transport, w którym przewożone były pocięte samochody osobowe i jeden w całości. Pojazd przewożący nie był oznakowany dużą literą „A” (transport odpadów), a dokument CMR nie posiadał stosownych oznaczeń. Transport został zakwestionowany przez inspektora WIOŚ.

Przez to same przejście próbowano wwieź do Polski 6 uszkodzonych samochodów, w tym ich kilka przednich połówek, a także 11 zdekompletowanych silników. Transport został zatrzymany do dalszego postępowania, inspektorzy WIOŚ zakwestionowali legalność transportu do Polski.

Do czasu wydania ostatecznej decyzji przez GIOŚ transporty zostały zatrzymane i zabezpieczone. Za transport nielegalnych odpadów grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.  

Lubuska KAS przechwyciła 65 ton nielegalnych odpadów
Lubuska KAS przechwyciła 65 ton nielegalnych odpadów
Lubuska KAS przechwyciła 65 ton nielegalnych odpadów
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics