W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa logo Ministerstwo Finansów logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt CVP

Rozwój katalogu usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cyfryzacji obsługi podatników oraz wsparcia kontroli podatkowej
Akronim projektu: CVP (Czynności kontroli elektronicznej, VAT – Plik)

 • Wnioskodawca: Minister Finansów
 • Beneficjent: Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
 • Partnerzy: brak
 • Źródło finansowania: od kwietnia 2016 r. do marca 2019 r. projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „e-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", następnie od kwietnia 2019 r. do 1 kwietnia 2022 r. realizacja projektu jest kontynuowana z budżetu środków krajowych
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 16 951 752,83 zł
 • Okres realizacji Projektu: od kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.

Projekt CVP stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach Programu e-Podatki (e-Rejestracja, e-Deklaracje2, e-Podatki) oraz pierwotnego projektu CVP pt. „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego", na który MF uzyskało dofinansowanie 21 kwietnia 2016 roku (porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0009/15-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „e-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych").

Projekt CVP obejmuje transformację modelu biznesowego administracji skarbowej w ramach  Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zakłada rozwój i uruchomienie katalogu usług cyfrowych  KAS w Resorcie Finansów w zakresie:

 • wsparcia klienta KAS - Zintegrowana Obsługa Klientów (e-ZOK),
 • obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (e-JPK) w celu usprawniania działań kontrolnych.

Projekt zakłada:

C1 - rozwój katalogu usług cyfrowych KAS:

 • Rozwój usług opartych o Rejestr Zastawów Skarbowych i Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.
 • Wdrożenie usług ułatwiających podatnikom wywiązanie się z obowiązków podatkowych, w tym wdrożenie wniosku PIT-WZ, oświadczenia PIT-OP oraz PFR (wstępnie wypełnione deklaracje).

C2 - podniesienie poziomu wsparcia informatycznego w procesach kontroli podatkowej i celno-skarbowej z wykorzystaniem JPK oraz innych informacji gromadzonych w KAS.
C3 - cyfryzację sprawozdań finansowych.

Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:
W wyniku realizacji Projektu spodziewane jest osiągnięcie następujących korzyści:

 • Uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zmniejszenie luki VAT;
 • Efektywniejsza kontrola przedsiębiorców i zmniejszenie kosztów tej kontroli;
 • Zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorcy;
 • Skrócenie czasu jaki przedsiębiorca i jego służby księgowe przeznaczają na wypełnianie obowiązków podatkowych.
 • Zmniejszenie pracochłonności prowadzonych kontroli skarbowych,
 • Zmniejszenie pracochłonności przetwarzania deklaracji podatkowych
 • Zmniejszenie pracochłonności zadań, które zostaną wsparte przez usługę Zintegrowanej Obsługi Klienta (ZOK).
 • Zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych.
 • Uproszczenie formularzy.
 • Ograniczenie liczby składanych przez podatników deklaracji potwierdzających dane zawarte w innych rejestrach oraz wezwań podatników do jednostek KAS celem złożenia wyjaśnień.

Dodatkowe informacje o Projekcie CVP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.02.2019 13:10 Małgorzata Rojek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Poboru Podatków
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekt CVP 3.0 28.02.2023 08:24 Małgorzata Rojek
Projekt CVP 2.0 28.02.2022 11:04 Małgorzata Rojek
Projekt CVP 1.1 13.03.2019 13:46 Małgorzata Rojek
Projekt CVP 1.0 19.02.2019 13:10 Małgorzata Rojek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}