KAS ujawniła fikcyjne faktury VAT i zablokowała ponad 2,5 mln zł na rachunkach bankowych

Na obrazie lupa, wykresy giełdowe oraz kalkulator i długopis
  • Wykorzystanie danych z systemu STIR oraz JPK pozwoliło na ujawnienie podmiotów, które wystawiły i posłużyły się blisko 90 fikcyjnymi fakturami VAT o wartości ponad 123 mln zł.
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Olsztyna przeprowadzili działania w 9 miejscach  na terenie województwa mazowieckiego, zabezpieczając dokumentację finansowo-księgową podejrzanych podmiotów.
  • Szef KAS zablokował rachunki bankowe podmiotu korzystającego z fikcyjnych faktur zabezpieczając środki finansowe o wartości ponad 2,5 mln zł.

Działania analityczne prowadzone z wykorzystaniem systemu STIR doprowadziły do ujawnienia podmiotów, które wystawiały i korzystały z fikcyjnych faktur VAT, mających dokumentować obrót elektroniką (w szczególności żarówkami LED). Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno–Skarbowego przeprowadzili czynności w miejscach  wskazanych jako siedziby tych podmiotów i w innych miejscach z nimi związanych, zabezpieczając dokumentację księgową i nośniki informatyczne. Czynności te wykazały, że w podmiotach, które wystawiały fikcyjne faktury nie stwierdzono żadnych oznak prowadzenia działalności, natomiast w podmiocie korzystającym z fikcyjnych faktur VAT deklarowane rozmiary prowadzonej działalności nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. 

Podmioty te zarządzane były  przez obcokrajowców. Proceder oparty był na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego przez kolejne podmioty w łańcuchu do zniwelowania obciążeń podatkowych i zalegalizowania towarów wprowadzonych do obrotu. Stworzony mechanizm miał na celu upozorowanie realnych działań i utrudnienie wykrycia oszustwa podatkowego. Straty Skarbu Państwa szacuje się na kwotę ponad 28 mln zł.

Mając na uwadze możliwość wykorzystywania działalności banków dla celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych zaangażowanego w oszustwo podmiotu, na których zabezpieczono środki finansowe w EUR i PLN o równowartości ponad 2,5 mln zł.

W sprawie prowadzona jest kontrola celno-skarbowa i postępowanie przygotowawcze.

Navigation Menu

Metrics