W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa

18.09.2020

Zdjęcia funkcjonariuszek oraz napis: Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2023

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 został przyjęty przez rząd 22 października 2018 r.

26 stycznia 2022 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania Krajowego Planu Działania do końca 2023 roku.

Wyznacza on ramy koncepcyjne dla realizacji przez Polskę postanowień 11 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

W działania zaangażowane są: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja i Straż Graniczna.

Najważniejsze postulaty przedstawione w Planie to:

  • potrzeba zwiększenia udziału kobiet w procesach pokojowych, w misjach i operacjach pokojowych,
  • konieczność wzmocnienia ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju,
  • potrzeba ochrony i wsparcia kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym.

4 główne cele Planu:

  1. znaczący udział kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju,
  2. wdrażanie Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” w ramach polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej,
  3. ochrona i wsparcie ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych,
  4. promocja i rozwój Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” w Polsce oraz w organizacjach międzynarodowych.

Materiały

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2023
Krajowy​_Plan​_Działania​_WPS​_2018-2023.pdf 1.20MB
Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021
Krajowy​_Plan​_Dzialania​_WPS​_2018-2021.pdf 4.35MB
Ulotka / Agenda ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021
Ulotka​_Agenda​_WPS.pdf 2.39MB
Plan Działania Unii Europejskiej dotyczący Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” na lata 2019-2024
3​_EU​_Action​_Plan​_on​_WPS​_04July2019.pdf 0.63MB
Polityka oraz Plan Działania NATO dotyczący Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” z 2018 r.
20180920​_180920-WPS-Action-Plan-2018​_NATO.pdf 2.63MB
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Strategia​_Bezpieczenstwa​_Narodowego​_RP​_2020.pdf 0.36MB
Zakładka na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
Rezolucje RB ONZ wchodzące w skład Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”
Zakładka na stronie ONZ dotycząca Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”
Zakładka na stronie NATO dotycząca Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”
{"register":{"columns":[]}}