Projekty POIG

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013 Ministerstwo Finansów realizowało następujące projekty i programy:

  • Projekt Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU) gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji a także zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  • Projekt „Budowa Platformy e-Budżetu" w szczególności ma na celu zmodernizowanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) wraz z zapewnieniem narzędzi umożliwiających wymianę danych z innymi systemami informatycznymi, w tym świadczącymi e-usługi za pomocą Platformy Integracyjnej. Podstawowym celem projektu jest udostępnienie usług, które pozwolą na elektronizację procesu obsługi budżetu państwa, w tym ograniczenie papierowego obiegu dokumentów w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa. Informacje o projekcie dostępne są w zakładce TREZOR.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.02.2019 13:12
Osoba publikująca: Małgorzata Wiaderna
Zmodyfikowano: 06.02.2019 13:12
Osoba modyfikująca: Małgorzata Wiaderna
Wytwarzający/ Odpowiadający: Mirosław Wojtowicz
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Projekty POIG 1.0 06.02.2019 13:12 Arkadiusz Wieczorek Małgorzata Wiaderna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP