W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz podatników VAT - podstawa prawna

Podstawa prawna Opis przypadku

Podstawa prawna wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT

Art. 96 ust. 9 ustawy o VAT
(w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.)

podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem

Art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT

podatnik nie istnieje

Art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT

mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem

Art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT

dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą

Art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VAT

podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT

posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej

Art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VAT

wobec podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT

podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

Art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT

podatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

Art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT

podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia

Art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VAT

podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane

Art. 96 ust. 9a pkt 5 ustawy o VAT

podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

Podstawa prawna niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT

Art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VAT

dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą

Art. 96 ust. 4a pkt 2 ustawy o VAT

podmiot ten nie istnieje

Art. 96 ust. 4a pkt 3 ustawy o VAT

mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem

Art. 96 ust. 4a pkt 4 ustawy o VAT

podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego

Art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VAT

posiadane informacje wskazują na prowadzenie  przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi

Art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VAT

wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna przywrócenia podatnika jako podatnika VAT

Art. 96 ust. 9h ustawy o VAT

jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje

Art. 96 ust. 9i ustawy o VAT

jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 4, wykaże że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika

Art. 96 ust. 9j ustawy o VAT

jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, udowodni że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 11:02 Michał Modzelewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Poboru Podatków
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz podatników VAT - podstawa prawna 3.0 05.09.2019 14:18 Małgorzata Rojek
Wykaz podatników VAT - podstawa prawna 2.0 01.09.2019 00:09 Michał Dziwota
Wykazy podmiotów VAT - podstawa prawna 1.0 06.02.2019 11:02 Michał Modzelewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP