W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze Europejskie w nowych formułach B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukując nowych sposobów finansowania innowacji, od 2017 r. realizuje programy w tzw. nowej formule B+R. Dzięki wykorzystaniu najlepszych światowych praktyk w zakresie zarządzania procesem finansowania prac B+R oraz inspiracji płynących z amerykańskiej agencji badawczej DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) opracowaliśmy model oparty na idei problem-driven research.

Grafika koloru zielonego, na grafice widoczne zdjecie liści oraz wzorów chemicznych, a także napis "Fundusze europejskie w nowych formułach B+R". Na dole pasek logotypów: od lewej: Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszy Europejskich - Programu Inteligentny Rozwój.

 

Aktualne programy                Poprzednie programy

Rozwiązanie dla każdego wyzwania

W centrum programów opartych na tej nowej formule leży określone wyzwanie, które nie może zostać rozwiązane za pomocą dostępnych narzędzi i środków. Celem jest więc wypracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowych rozwiązań dla konkretnie zdefiniowanego problemu. NCBR występuje w roli zamawiającego, który definiuje wyzwanie, a tym samym kreuje nowy rynek dla nowatorskich produktów.

Czym jest zamówienie przedkomercyjne (PCP)?

Zamówienia przedkomercyjne (w skrócie: PCP) polegają na zamawianiu prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których powstanie demonstrator innowacyjnego produktu lub technologii.

Tryb ten został dostosowany do zamawiania rozwiązań niedostępnych na rynku. PCP pozwala przede wszystkim na wybór i finansowanie projektów w taki sposób, aby w jak największym stopniu dopasować rozwiązania do oczekiwań zamawiającego.  Jest to możliwe, ponieważ zamawiający na bieżąco może kształtować nowe technologie będące przedmiotem zamówienia wspólnie z wykonawcami (począwszy od etapu wyboru projektu, który dopuszcza doprecyzowanie dokumentacji w uzgodnieniu z wykonawcami, poprzez możliwość jednoczesnego wyboru kilku wykonawców wraz z możliwością zakończenia współpracy z niektórymi wskutek oceny ich działań na pośrednich etapach prac badawczo-rozwojowych, aż do uzyskania pożądanych rozwiązań). Zaangażowanie NCBR w realizację projektu na wczesnym etapie prowadzenia prac zwiększa szanse na uzyskanie lepszej relacji ceny do jakości otrzymanego produktu.

W odróżnieniu od programów grantowych, w których to Wnioskodawca definiuje, jakie technologie bądź rozwiązania chce opracować, dzięki realizacji Przedsięwzięcia w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP) Wykonawcy proponują konkretne rozwiązania, często o charakterze innowacyjnym, pozwalające spełnić wymagania stawiane w Przedsięwzięciu.

Prace badawcze prowadzone są równolegle przez kilka podmiotów na zlecenie Zamawiającego, czyli NCBR. Programy oparte na PCP z reguły są podzielone na kilka faz, po których następuje selekcja wyników prac i zmniejszenie liczby wykonawców.

Materiały

Cykl życia projektu w formule PCP
Cykl​_życia​_projektu​_w​_formule​_PCP.pdf 0.07MB

Finansowanie programów w nowych formułach B+R

Na przygotowanie i wparcie przedsięwzięć realizowanych w nowych formułach NCBR pozyskało dofinansowanie w ramach projektów pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dokładniej Poddziałania 4.1.3 – Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.