W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze Europejskie

NCBR jest Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach dwóch programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Beneficjentem Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

na granatowym tle napis Fundusze Europejskie. po prawej stronie w ukosnych okienkach widoczna mapa z flagami państw członkowskich.
pod grafiką logotypy: logo Funduszy europejskich, logo Rzeczpospolitej Polskiej, logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

Aktualne Konkursy            Konkursy publikowane do 2020 r.

Fundusze na innowacje

Zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związane z Funduszami Europejskimi obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych dotacji na innowacje, a także zapewnienie merytorycznego wsparcia dla beneficjentów i grantobiorców realizujących projekty z funduszy UE. Poprzez swoje działania NCBR łączy środowiska biznesu i nauki, co przekłada się na wzrost innowacyjności całej gospodarki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program dotacji na badania i rozwój i finansowania innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację.

Z kolei celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. Dotacje unijne pozwalają na wzmocnienie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju, promocję innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Trzecie z przedsięwzięć - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - ma za zadanie wspierać poszerzenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. W ramach POPC NCBR realizuje projekt „e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

Programy realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

{"register":{"columns":[]}}