W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

1. Stomatologia

Materiały

stomatologia
41​_Stomatologia.pdf 0.27MB

2. Opieka paliatywna i hospicyjna

Materiały

opieka paliatywna i hospicyjna
42​_Opieka​_paliatywna​_i​_hospicyjna.pdf 0.47MB

3. Położne POZ

Materiały

położne POZ
43​_Położne​_POZ.pdf 0.36MB
AKTUALIZACJA (03.06.2020) zaleceń w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej
Aktualizacja​_z​_dnia​_0306​_GIP​_ZALECENIA​_dla​_położnej​_POZ​_COVID-19​_.pdf 0.21MB

4. Pielęgniarki POZ

Materiały

pielęgniarki POZ
44​_Pielęgniarki​_POZ.pdf 0.16MB

5. Opieka długoterminowa

Materiały

opieka długoterminowa
45​_Opieka​_długoterminowa.rar 4.86MB
AKTUALIZACJA (06.05.2020) zaleceń dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19
aktualizacja​_zalecen​_opieka​_długoterminowa​_z​_dnia​_06052020​_r.pdf 1.02MB

6. Pediatria

Materiały

pediatria – algorytm postępowania z dzieckiem z podejrzeniem COVID-19 - zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
Zalecenia​_dla​_oddziałów​_pediatrycznych​_Prof​_A​_Horban.rar 2.21MB
pediatria – procedura postępowania z dzieckiem w SOR/Izbie Przyjęć oraz na oddziale pediatrycznym - zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
Zalecenia​_dla​_oddziałów​_pediatrycznych​_Prof​_T​_Jackowska.rar 2.53MB

7. Opieka psychiatryczna

Materiały

zalecenia w sprawie organizacji hospitalizacji psychiatrycznej
47​_Zalecenia​_w​_sprawie​_organizacji​_hospitalizacji​_psychiatrycznej.rar 0.28MB
opieka psychiatryczna – dodatkowe zalecenia postępowania
Zalecenia​_postepowania​_psychiatria.pdf 0.46MB

8. Zalecenia dla ośrodków I poziomu referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Materiały

zalecenia dla ośrodków I poziomu referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
48​_Zalecenia​_dla​_ośrodków​_I​_poziomu​_referencyjnego​_systemu​_ochrony​_zdrowia​_psychicznego​_dzieci​_i​_młodzieży.rar 0.37MB

9. Opieka nad chorymi hematologicznymi

Materiały

opieka nad chorymi hematologicznymi
410​_Opieka​_nad​_chorymi​_hematologicznymi​_.pdf 0.15MB

10. Opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych

Materiały

opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych
49​_Opieka​_nad​_biorcami​_i​_dawcami​_komórek​_krwiotwórczych.pdf 0.27MB

11. Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Materiały

wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
wybrane​_zalecenia​_anestezjologia​_i​_intensywna​_terapia.docx 0.03MB

12. Transplantologia

Materiały

transplantologia
transplantologia.zip 1.48MB

13. Zalecenia i rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla radioterapii

Materiały

zalecenia i rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla radioterapii
414​_Zalecenia​_i​_rekomendacje​_KK​_ws​_COVID-19​_dla​_RT.pdf 0.66MB

14. Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych

Materiały

zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych
zalecenia​_postepowania​_dla​_pielęgniarek​_ratunkowych.pdf 0.60MB

15. Wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym

Materiały

wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym
WYTYCZNE​_ZESPOŁU​_KONSULTANTÓW​_W​_DZIEDZINIEPIELĘGNIARSTWA​_EPIDEMIOLOGICZNEGO.pdf 0.60MB

16. Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19

Materiały

rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19
Rekomendacja​_dla​_pielęgniarskiej​_kadry​_zarządzającej​_szpitalami​_w​_zakresie​_podjęcia​_działań​_przygotowujących​_pielęgniarki​_do​_opieki​_nad​_chorymi​_leczonymi​_w​_oddziałach​_intensywnej​_terapii​_w​_sytuacji​_rozwoju​_epidemii.rar 0.09MB

17. Diabetologia

Materiały

wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2
ZALECENIA​_dla​_pielegniarek​_diabetologicznych​_COVID-19.pdf 0.53MB
AKTUALIZACJA (22.04.2020) zaleceń postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę
22042020r​_Aktualizacja​_Zaleceń​_dla​_pielegniarek​_diabetologicznych​_diabetologicznych​_COVID-19.pdf 0.55MB

18. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci

Materiały

stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19
Stanowisko​_KK​_med​_rodz​_ws​_badań​_bilansowych​_3004​_do​_publikacji.docx 0.02MB

19. Ratownictwo medyczne

Materiały

schemat postępowania dla dyspozytorów medycznych
Schemat​_dla​_dyspozytorów​_medycznych​_23042020​_(1).pdf 0.16MB
schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego
Schemat​_postępowania​_dla​_zespołów​_ratownictwa​_medycznego​_23042020​_(2).pdf 0.14MB

20. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczące porodów rodzinnych

Materiały

zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczące porodów rodzinnych
poród​_rodzinny​_-​_zalecenia​_Konsultantów​_06052020.pdf 0.51MB
załączniki
załączniki​_zalecenia​_konsultanta​_krajowego​_w​_dziedzinie​_położnictwa​_i​_ginekologii​_oraz​_konsultanta​_krajowego​_w​_dziedzinie​_perinatologii​_dotyczące​_porodów​_rodzinnych.rar 0.04MB

21. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19

Materiały

zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19
zalecenia​_dotyczące​_sposobu​_postępowania​_w​_przypadku​_noworodków​_matek​_zakażonych​_lub​_z​_podejrzeniem​_COVID-19.rar 1.75MB

22. Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Materiały

zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach
Zalecenia​_Krajowego​_Konsultanta​_w​_Dziedzinie​_Pielęgniarstwa​_Pediatrycznego​_dla​_pielęgniarekhigienistek​_szkolnych.pdf 0.37MB

23. Okulistyka i optometria

Materiały

stanowisko konsultanta krajowego ds. okulistyki ws. prowadzenia działalności leczniczej w związku z epidemią SARS-CoV-2
Wytyczne​_3​_okulistyka-sig.pdf 0.25MB
stanowisko konsultanta krajowego ds. okulistyki ws. prowadzenia działalności przez specjalistów optometrii w związku z epidemią SARS-CoV-2
Wytyczne​_2​_optometria-sig.pdf 0.24MB

24. Wytyczne dla ośrodków rehabilitacji

Materiały

zalecenia dla oddziałów/ośrodków dziennych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów/ośrodków dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
Pismo​_w​_sprawie​_wytycznych​_dla​_os´rodko´w​_rehabilitacji​_PM​_01-06-2020​_ost​_(002).pdf 0.26MB