W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) jest niezależnym zespołem eksperckim, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392 ze zm.). KKE pełni funkcję komitetu krajowego ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, przewidzianego w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (L 276/33).

Do zadań KKE należy w szczególności formułowanie opinii w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, jak również opracowywanie dobrych praktyk w tym zakresie, udostępnianie informacji o metodach alternatywnych, współpraca z Komisją Europejską i wymiana informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich UE.

Ponadto, KKE jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od uchwał lokalnych komisji etycznych w sprawie udzielania zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach. KKE jest również odpowiedzialna za dokonanie wyboru członków lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach.

W skład KKE wchodzi 15 członków, z których:

 • 9 reprezentuje nauki biologiczne, farmaceutyczne, medyczne, rolnicze lub weterynaryjne i posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz posiada wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
 • 3 reprezentuje nauki humanistyczne lub społeczne, w szczególności z zakresu filozofii, etyki i prawa,
 • 3 reprezentuje organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Przewodniczącego i członków KKE powołuje na 4-letnią kadencję Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00–529 Warszawa
e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Uchwały KKE:

Platforma współpracy - sieć metod alternatywnych

 • Cele sieci metod alternatywnych
 • Członkowie sieci
 • Jak przystąpić do sieci?
  Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do sieci metod alternatywnych, zgłoś to poprzez e-mail na adres zwierz@nauka.gov.pl.
  Do sieci można przystąpić w każdym czasie.
 • Pomoc
  Jeżeli potrzebujesz merytorycznego wsparcia w zakresie metod alternatywnych, zgłoś to poprzez e-mail na adres zwierz@nauka.gov.pl. Pamiętaj, żeby problem opisać precyzyjnie.

Metody alternatywne - materiały do pobrania:

Poszukiwanie źródeł finansowania – 3R i metody alternatywne:

Przydatne linki:

Zalecenia KKE:

Dodatkowa literatura:

Prawo:

Interpretacje:

BIP

Dobre praktyki