W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ewaluacja

baner logo PROW 2010-2020

Materiały

Ocena wyników realizacji operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie
Modernizacja​_gospodarstw​_rolnych​_w​_obszarze​_nawadniania.pdf 5.06MB
Załącznik do ekspertyzy - Ocena wyników realizacji operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie
załącznik​_do​_ekspertyzy​_Modernizacja​_gospodarstw​_w​_obszarze​_nawadniania.pdf 2.16MB
Ocena wyników realizacji operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
Inwestycje​_w​_gospodarstwach​_-​_Natura​_2000.pdf 5.59MB
Trwałość operacji finansowanych w ramach PROW 2014-2020 - IERiGŻ PIB
Trwałość​_operacji​_finansowanych​_w​_ramach​_PROW​_2014-2020.pdf 2.50MB
Przygotowanie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne PROW 2014-2020, w tym w zakresie odziaływania na erozję gleb i poprawę gospodarowania glebą, wspieranie ochrony węgla i pochłanianie dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie
Oddziaływanie​_PROW​_14-20​_na​_erozję,​_ochronę​_węgla.pdf 3.72MB
Wpływ netto wsparcia realizowanego w ramach poddziałania M6.1 „Premie dla młodych rolników” na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Wpływ​_netto​_wsparcia​_M61.pdf 0.48MB
Wpływ netto wsparcia realizowanego w ramach „M4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych” na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Wpływ​_netto​_wsparcia​_M41.pdf 1.22MB
Ocena ex post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ocena​_ex​_post​_Programu​_Rozwoju​_Obszarów​_Wiejskich​_na​_lata​_2007-2013.rar 21.88MB
Ekspertyza: "Realizacja celów przekrojowych – środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu, przystosowanie się do zmian klimatu – w ramach działań inwestycyjnych PROW na lata 2014-2020"
Ekspertyza​_środowisko.zip 6.71MB
Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywę finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania
Określenie​_optymalnego​_modelu​_funkcjonowania​_Lokalnych​_Grup​_Działania.pdf 1.66MB
Ocena ex ante zasadności zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ocena​_ex​_ante​_IF​_PROW​_2014-2020.pdf 2.63MB
Streszczenie ustaleń i wyników z „Oceny ex ante zasadności zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Streszczenie​_oceny​_ex​_ante​_IF​_PROW​_2014-2020.pdf 0.63MB
Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ocena​_ex​_ante​_ryzyka​_dla​_gwarancji​_w​_ramach​_PROW​_2014-2020.pdf 1.31MB
Raporty z badania ewaluacyjnego pt: Ewaluacja bieżąca kryteriów wyboru projektów PROW 2014-2020
Raport​_z​_zadań​_1​_2​_3.rar 7.56MB
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020”
Raport końcowy​_prom​_PROW.pdf 3.01MB
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania Strategii komunikacji PROW 2014-2020”
Ocena wskaźników Strat​_komunik​_PROW 14​_12​_17.pdf 1.29MB
Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2016
Raport​_ocena​_PROW​_IERIGZ​_IUNG​_ost.pdf 4.06MB
Ocena ex ante celowości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Raport Końcowy z badania Ocena ex-ante dot. IF PROW 2014-2020.pdf 2.39MB
Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014 – 2020
RAPORT SME​_v2​_19 12 2016.pdf 1.21MB
Ocena systemów monitorowania i ewaluacji w strategiach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjętych do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach podejścia Leader wdrażanego w PROW 2014-2020
Raport koncowy​_Ewaluacja​_LGD​_7​_04.pdf 2.20MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.06.2023 14:47 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
09.05.2019 09:20 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}