W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program wieloletni "Senior+" edycja 2022

03.12.2021

Program wieloletni „Senior +" na lata 2021-2025,  EDYCJA 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „SENIOR+" edycja 2022 realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025.
  

Oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +", w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów można składać od 7 grudnia 2021 r., do 11 stycznia 2022 r., do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 18 lutego 2022 roku.

 

     Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej:

http://www.senior.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Beatą Głowacką-Rypińską pod numerem telefonu (89)52 32 220.    

 

Materiały

Wykaz ofert odrzuconych
Wykaz​_ofert​_odrzuconych.xlsx 0.01MB
Program​_Inwestycyjny
Program​_Inwestycyjny.docx 0.01MB
Oswiadczenie​_o​_kwalifikowalnosci​_VAT
Oswiadczenie​_o​_kwalifikowalnosci​_VAT.doc 0.03MB
Wstępny​_wzór​_umowy​_moduł​_1​_wersja​_1
Wstępny​_wzór​_umowy​_moduł​_1​_wersja​_1.doc 0.87MB
Wstepny​_wzór​_umowy​_moduł​_2​_wersja​_1
Wstepny​_wzór​_umowy​_moduł​_2​_wersja​_1.doc 0.84MB
Aktualizacja umowy Moduł 1
Aktualizacja​_umowy​_Moduł​_1.docx 0.74MB
Aktualizacja umowy Moduł 2 -
Aktualizacja​_umowy​_Moduł​_2​_-.docx 0.74MB
Załącznik nr 1 do umowy - wniosek o wypłatę dotacji Moduł II
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy​_-​_wniosek​_o​_wypłatę​_dotacji​_Moduł​_II.docx 0.03MB
Załacznik nr 1 do umowy - Harmonogram przekazywania dotacji Moduł I SENIOR 2022
Załacznik​_nr​_1​_do​_umowy​_-​_Harmonogram​_przekazywania​_dotacji​_Moduł​_I​_SENIOR​_2022.xls 0.03MB
załącznik nr 2 do umowy wniosek o wypłatę dotacji Moduł I
załącznik​_nr​_2​_do​_umowy​_wniosek​_o​_wypłatę​_dotacji​_Moduł​_I.docx 0.02MB
zał. nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji Moduł I SENIOR+
zał​_nr​_1​_do​_wniosku​_o​_wypłatę​_dotacji​_Moduł​_I​_SENIOR+.xlsx 0.01MB
załącznik nr 2 do wniosku o wypłatę dotacji oświadczenie o braku podwójnego finansowania​_Moduł I
załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_o​_wypłatę​_dotacji​_oświadczenie​_o​_braku​_podwójnego​_finansowania​_Moduł​_I.doc 0.04MB
załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji oświadczenie o braku podwójnego finansowania​_Moduł II
załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku​_o​_wypłatę​_dotacji​_oświadczenie​_o​_braku​_podwójnego​_finansowania​_Moduł​_II.doc 0.04MB

Wyniki naboru ofert SENIOR+ edycja 2022

W dniu 17 marca 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki naboru otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022. 

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu tj. do dnia 28 marca 2022 r. - dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, według załączonych wzorów (odpowiednio dla modułu 1 lub 2).

Ponadto, wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji należy złożyć:

  • aktualizację kalkulacji kosztów – w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – aktualizację sporządza się w generatorze ofert po uprzednim odblokowaniu oferty przez administratora,
  • zaktualizowany program inwestycyjny – w przypadku modułu 1, jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana i zmianie uległy dane zawarte
    w programie inwestycyjnym załączonym do oferty,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik B-3) – w przypadku modułu 1,
  • wstępny harmonogram przekazywania dotacji, według załączonych wzorów, odpowiednio dla modułu 1 lub 2.

Powyższe dokumenty,  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i kontrasygnowane przez skarbnika, należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

UWAGA  - za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu. 

Brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. W przypadku nieprzyjęcia dotacji należy złożyć pisemną rezygnację
z podaniem przyczyny.

Szczegółowe informacje o wynikach naboru dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl

W przypadku pytań możliwy jest kontakt pod nr. tel.  (89) 52 32 220.

 

Materiały

Wyniki konkursu lista
Wyniki​_konkursu​_lista.xlsx 0.01MB
Załącznik B3
Załącznik​_B3.docx 0.04MB
Modul 1 wzór oswiadczenia o przyjeciu dotacji
Modul​_1​_wzór​_oswiadczenia​_o​_przyjeciu​_dotacji.doc 0.04MB
Modul 2 -wzór oswiadczenia o przyjeciu dotacji
Modul​_2​_-wzór​_oswiadczenia​_o​_przyjeciu​_dotacji.doc 0.03MB
Harmonogram przekazywania dotacji Moduł 1 SENIOR 2022
Harmonogram​_przekazywania​_dotacji​_Moduł​_1​_SENIOR​_2022.xls 0.03MB
Harmonogram przekazywania dotacji Moduł 2 SENIOR 2022
Harmonogram​_przekazywania​_dotacji​_Moduł​_2​_SENIOR​_2022.xls 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2021 10:48 Łukasz Lidman
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program wieloletni "Senior+" edycja 2022 7.0 20.03.2023 09:58 Urszula Kalinowska
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 6.0 21.03.2022 14:28 Urszula Kalinowska
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 5.0 21.03.2022 11:59 Urszula Kalinowska
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 4.0 18.02.2022 15:16 Urszula Kalinowska
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 3.0 04.02.2022 13:44 Urszula Kalinowska
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 2.0 11.01.2022 15:17 Łukasz Lidman
Program wieloletni "Senior+", edycja 2022 1.0 03.12.2021 10:48 Łukasz Lidman

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}