W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

19. rocznica wejścia Polski do NATO

12.03.2018

W naszym kalendarzu mamy wiele dat ważnych dla historii Polski. Jedną z nich jest 12 marca. To dzień, w którym w 1999 roku Rzeczpospolita Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw tworzących Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.

nato_logo1

19 lat członkostwa zbudowało w nas poczucie bezpieczeństwa i bliskiej współpracy z sojusznikami. Systematycznie wzrasta pozycja jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku. Polski głos jest uważnie słuchany w trakcie debat. Przeznaczając na armię co najmniej 2 procent produktu krajowego brutto jesteśmy jednym z liderów Sojuszu.

Nasz kraj ma silną pozycję w NATO. Obecność polskich żołnierzy w misjach zagranicznych prowadzonych pod flagą Sojuszu jest wyraźnym sygnałem, że troszczymy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym. Polskie samoloty pod niebem Iraku i państw bałtyckich, okręty operujące na morzach, czy kontyngenty wojskowe to nasz realny wkład w bezpieczeństwo świata.

Udzielając gościny sojusznikom z NATO sami angażujemy się w działania na rzecz bezpieczeństwa zarówno na wschodniej jak i południowej flance. Od dwóch dekad polscy żołnierze i pracownicy służą w strukturach politycznych i wojskowych NATO. To oni stanowią polski wkład w dokonania Sojuszu. Dziś myśląc o NATO pamiętajmy, że jesteśmy jego ważną częścią. W dniu rocznicy dziękuję tym, którzy przyczyniają się do umocnienia tej organizacji. Nam wszystkim życzę, by Sojusz się umacniał, bo silny Sojusz to bezpieczna Polska.

                                                                                            Mariusz Błaszczak

                                                                                         minister obrony narodowej

 

 

 

***

 
Począwszy od 1996 r., najpierw jako partner, a od 1999 r. pełnoprawny członek NATO, Polska wzięła udział w kilkunastu misjach i operacjach sojuszniczych.
 
Przyczyniliśmy się do stabilizacji bezpieczeństwa w Europie (w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Litwie, Łotwie, Estonii), neutralizacji zagrożeń w  innych regionach świata (w Afganistanie i Iraku czy w obszarze Morza Śródziemnego) oraz niesienia pomocy humanitarnej w obszarach klęsk żywiołowych (w Pakistanie).
 
Udział w operacjach NATO był dla Polski niewątpliwym wyzwaniem, o którego skali świadczy skala zaangażowanych sił. Na przykład w misji ISAF w Afganistanie wzięło udział ok. 27 000 żołnierzy.
 
Równolegle na terytorium RP uruchomiono następujące struktury sojusznicze:
• MNC NE (Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie) – 1999
• JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy) - 2004,
• 3NSB (3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy) - 2010,
• MP COE (Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy) - 2013,
• NFIU (Jednostka Integracji Sił NATO w Bydgoszczy) – 2015,
• CI COE (Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie) - 2017
• MND NE (Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód w Elblągu) - 2017

***

W lipcu 2016 roku w trakcie Szczytu NATO w Warszawie podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu postanowienia. Najważniejsze z nich to realne wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już po roku od tych wydarzeń udało się zrealizować wszystkie kluczowe decyzje, a w Polsce nie tylko stacjonują wojska sojusznicze, ale również struktury dowodzące wojskami NATO i USA na całej wschodniej flance.
 
W Polsce przebywają obecnie wojska sojusznicze w ramach inicjatywy wzmocnionej wysuniętej obecności- eFP. NATO rozmieściło w okolicach Orzysza jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forwad Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone przy udziale wojsk z Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji.
 
Koordynację działań wszystkich czterech grup bojowych eFP powierzono utworzonej w Elblągu Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Krajem ramowym dywizji jest Polska, a w jej skład wchodzą żołnierze z: Polski, Czech, Estonii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Słowacji.
 
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Polska uzyskała szczególną rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Świadczą o tym stacjonujące na polskim terytorium siły NATO i Stanów Zjednoczonych oraz kierujące nimi dowództwa umieszczone na terytorium Polski.
 
O szczególnej roli Polski świadczy też pomoc udzielana sojusznikom m.in. obecność polskich kontyngentów wojskowych na Łotwie, Litwie i w Rumunii.
 
Rok 2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. W tym czasie wzrósł potencjał obrony i odstraszania Polski, wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.