Dialog społeczny

logo mon 2

Dialog społeczny Ministerstwa Obrony Narodowej to całokształt wzajemnych relacji pomiędzy siedmioma organizacjami związkowym reprezentatywnymi na poziomie ponadzakładowym, będącymi partnerem społecznym dla Ministra Obrony Narodowej. Jest procesem wymiany informacji czy stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach ważnych dla pracowników resortu obrony narodowej.

DEFINICJA DIALOGU SPOŁECZNEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (MOP):

dialog społeczny to wszystkie formy negocjacji, konsultacji bądź po prostu wymiany informacji między reprezentantami rządu, pracodawców i pracobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityki gospodarczej i społecznej.

Dialog społeczny Ministerstwa Obrony Narodowej to całokształt wzajemnych relacji pomiędzy siedmioma organizacjami związkowym reprezentatywnymi na poziomie ponadzakładowym, będącymi partnerem społecznym dla Ministra Obrony Narodowej. Jest procesem wymiany informacji czy stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach ważnych dla pracowników resortu obrony narodowej.

Do prowadzenia dialogu społecznego w MON, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 175/MON Z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi oraz nieetatowego Zespołu do spraw stosowania w resorcie obrony narodowej ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz art. 63 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej a także imiennym upoważnieniem – upoważniony został Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi p. Wojciech DROBNY (Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych).

Article List

Aktualności

Aktualności

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka, pracownicy cywilni resortu obrony narodowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia.
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej (PUZP) / interpretacje PUZP

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej (PUZP) / interpretacje PUZP

Reprezentatywne na poziomie ponadzakładowym organizacje związkowe, będące stroną społeczną w MON:
Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne dotyczące dialogu społecznego MON:
Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe

Metrics