W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Aktualności

„W dniu 13 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Wojska „TARCZA” w przedmiocie omówienia priorytetów w obszarze dialogu społecznego”

logo mon 2

W dniach 28 stycznia – 7 lutego 2020 roku odbyły się bilateralne spotkania z reprezentatywnymi na poziomie ponadzakładowym organizacjami związkowymi. 

Na każdym ze spotkań omówiono zagadnienia dotyczące: 

  • przedstawienia priorytetów działania strony resortowej w 2020 roku w obszarze dialogu społecznego; 
  • stanowiska stron wobec wezwania do niezwłocznego podjęcia rokowań w celu zmiany postanowień PUZP, m.in. w zakresie tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania premii regulaminowej.

W takcie odbytych spotkań szczegółowo przedstawiono kierunki działania strony resortowej na 2020 rok oraz harmonogram planowanych prac, w szczególności bezzwłoczną i niezakłóconą realizacje zwiększenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2020 roku.  Ponadto wyjaśniono brak spełnienia przesłanek określonych w art. 2412 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy – wskazanych przez jedną z organizacji związkowych – jako podstawę wezwania do rokowań.


W dniu 7 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przedstawicielami Związku Pracowników Wojska „TARCZA”.

W dniu 6 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przedstawicielami Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów.

W dniu 6 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przedstawicielami Zarządu Głównego Związku Zawodowego Militaria.

W dniu 4 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przewodniczącą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

Z upoważnienia Sekretarza Stanu w MON p. Wojciecha Skurkiewicza Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi prowadzi bilateralne spotkania  z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym.

Celem spotkań jest omówienie bieżącej współpracy oraz identyfikacja i ustalenie priorytetowych kierunków działań możliwych do podjęcia w bieżącym roku. 

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska 

W dniu 29 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność-80”

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Krajowej Sekcji Pracowników cywilnych MON NSZZ „Solidarność”


Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka, pracownicy cywilni resortu obrony narodowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia.

Kwota 300 zł jest o 211 zł wyższa od średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, ustalonego przez Radę Dialogu Społecznego i opiniowana przez struktury krajowe największych związków zawodowych. Wypłata podwyżek wynagrodzeń, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., nastąpi do 30 kwietnia 2019 r.

MON planuje też wypłatę dla każdego pracownika jednorazowej premii w połowie 2019 roku, w przypadku wystąpienia oszczędności na funduszu wynagrodzeń i uposażeń. Podejmuje też zabiegi, by w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu Obrony Narodowej w średniej kwocie 500 zł.

Konsekwentna polityka obecnego kierownictwa resortu ON jest odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania. Od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone.Dopiero w latach 2016 i 2017 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w 2017 r. Szef MON Mariusz Błaszczak w ubiegłym roku podjął decyzję o podwyżkach płac dla cywilnych pracowników wojska i przeznaczeniu na podwyżki 114,5 mln zł – w 2018 r. wynagrodzenia wzrosły średnio o 200 zł, a w 2019 będzie to ponad 300 zł.

W Ministerstwie Obrony Narodowej podejmowane są działania, aby wynagrodzenia dla pracowników cywilnych wojska były systematyczne zwiększane, zarówno Ministrowi Obrony Narodowej, jak i kierownictwu resortu, zależy na tym, by wynagrodzenia był godne, dlatego w latach 2016 – 2018 wynagrodzenia pracowników wojska zwiększono o blisko miliard złotych (podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, jednorazowe nagrody, zwiększenie dotacji podmiotowych).

Aktualnie średni poziom wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska wynosi 4373 zł. Łączna suma nagród przyznanych w latach 2016-2018 dla PRON wyniosła ponad 241 mln zł. Główną intencją obecnego kierownictwa MON jest wyrównywanie dysproporcji płacowych na takich samych stanowiskach pracy.

Zaproponowana kwota 300 zł jest najwyższą od kilkunastu lat kwotą systemowej podwyżki dla pracowników cywilnych wojska, jednak priorytetem ministra Mariusza Błaszczaka jest stałe i konsekwentne zwiększanie wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu obrony narodowej.


W dniu 28 listopada 2019 roku z inicjatywy Sekretarza Stanu w MON p. Wojciecha Skurkiewicza odbyło się spotkanie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym. Przedmiotem spotkania było przedstawienie propozycji kierownictwa MON dotyczących: wysokości jednorazowej zwiększonej premii/nagrody dla pracowników resortu obrony narodowej w grudniu 2019 roku oraz wysokości środków planowanych na zwiększenie wynagrodzeń w 2020 roku. W grudniu br. pracownicy, których wynagrodzenia finansowane są w dziale 752 Obrona narodowa (z wyłączaniem nauczycieli i pracowników PKW) otrzymają zwiększoną premię/nagrodę w wysokości 1 000 zł.


 W dniu 28 czerwca 2019 roku z inicjatywy Sekretarza Stanu w MON p. Wojciecha Skurkiewicza odbyło się spotkanie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym. Przedmiotem spotkania było przedstawienie propozycji kierownictwa MON dotyczących wysokości jednorazowych zwiększonych premii/nagród dla pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku oraz wysokości planowanych środków na zwiększenie wynagrodzeń w 2020 roku.


W dniu 16 czerwca 2019 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska oraz zakładowych organizacji związkowych uczelni wojskowych dotyczące zwiększenia wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych.


W dniu 1 czerwca 2019 roku na polecenie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska dotyczące omówienia problemów pracowników Oddziałów Wart Cywilnych.  


W dniu 16 maja 2019 roku na polecenie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z przedstawicielami 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz zakładowej organizacji związkowej w związku z trudnościami w aspekcie współpracy w zakresie wypracowania porozumienia dotyczącego realizacji zwiększenia wynagrodzeń pracowników.  


W dniu 15 maja 2019 roku na polecenie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z przedstawicielami 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
i  zakładowych organizacji związkowych w związku z trudnościami w aspekcie współpracy w zakresie wypracowania porozumienia dotyczącego realizacji zwiększenia wynagrodzeń pracowników. 


W dniu 28 lutego 2019 roku na zaproszenie Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania przeprowadzono konsultacje w zakresie spraw płacowo – pracowniczych pracowników resortu obrony narodowej. 


W dniu 21 lutego 2019 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbył spotkanie konsultacyjne z NSZZ Pracowników Wojska, w trakcie spotkania strony wymieniły stanowiska dotyczące zwiększenia wynagrodzeń  pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r.


W dniu 19 lutego 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie strony resortowej z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym. Przedmiotem spotkania będzie prowadzenie dalszych rozmów ze stroną społeczną dotyczących podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku oraz planowanych wynagrodzeń na 2020 rok.


W dniu 14 lutego 2019 roku odbędzie się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  Wojciecha Skurkiewicza z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym.


W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym, którego przedmiotem było wypracowanie wspólnego stanowiska stron w zakresie rozdysponowania środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r.


23 stycznia 2019 roku odbędzie się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na poziomie ponadzakładowym, którego przedmiotem będzie omówienie koncepcji rozdysponowania środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowe w 2019 r. W spotkaniu uczestniczył będzie również Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON.


W dniu 4 grudnia 2018 roku Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o odblokowaniu wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego oraz możliwości kontunuowania procedur kadrowych.


18 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z Przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Celem spotkania było omówienie bieżącej współpracę.


16 stycznia 2019 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z kierownictwem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę ze stroną społeczną.


W dniu 17 grudnia 2018 roku z inicjatywy Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi odbyło się spotkanie z kierownictwem Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę ze stroną społeczną.


W dniu 14 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w spotkaniu organizowanym w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, na którym omawiano sytuację materialną pracowników Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Okręt Muzeum ORP Błyskawica, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DEKiD, kierownictwo Muzeum Wojska Polskiego oraz związków zawodowych funkcjonujących w MWP.


W dniu 13 grudnia 2018 roku Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych uczestniczył w Ocenie sytuacji kadrowej za 2018 rok Dowództwa Operacyjnego RSZ i jednostek podległych.


W dniu 7 grudnia 2018 roku przedstawiciel Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi uczestniczył w XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. W takcie spotkania przedstawiono informacje o podjętej przez Ministra Obrony Narodowej decyzji w sprawie odblokowania wstrzymanych zmian wielkości zatrudnienia bazowego i o możliwości kontynuowania procedur kadrowych. Ponadto poinformowano o planowanej w 2019 roku podwyżce wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej.