Zarządzy Sztabu Generalnego

ul. Rakowiecka 4a 00-904 Warszawa

Sekretariat Szefa SG WP

tel. + 48 261 870 335
fax: + 48 261 870 472

Rzecznik Prasowy SG WP

p.o. ppłk Rafał Zgryziewicz
e-mail: rzgryziewicz@mon.gov.pl  - wyłącznie do kontaktów z mediami
kom. +48 887 751 593

Zespół Prasowy SG WP

tel. 261 870 807
e-mail: rzeczniksgwp@ron.mil.pl

Zarząd Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP

tel. + 48 261 870 061 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP

tel. + 48 261 870 430 fax: + 48 261 870 008

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7

tel. + 48 261 871 830 fax: + 48 261 870 472

Zarząd Logistyki P-4 SG WP

tel. + 48 261 842 002 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 SG WP

tel. + 48 261 870 875 fax: + 48 261 870 594

Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 SG WP

tel. + 48 261 870 502 fax: + 48 261 870 008

Zarząd Planowania Rzeczowego P-8 SG WP

tel. + 48 261 842 089 fax: + 48 261 870 382

Centrum Koordynacyjne

tel. + 48 261 871-585 fax: + 48 261 870 008

Biblioteka Sztabu Generalnego WP

tel. + 48 261 871-292

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.11.2018 15:12
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 07.02.2019 10:20
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sztab Generalny WP 1.0 29.11.2018 15:12 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Sztab Generalny WP 1.1 07.02.2019 10:19 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP