Wyniki kontroli

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

3.22MB

pdf Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010

1.36MB

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

3.1MB

pdf Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej 2010 r.

0.37MB

pdf Informacja o wynikach kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego 2011 r.

0.57MB

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

0.75MB

pdf Wystąpienie pokontrolne. Kontrola funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.

0.07MB

pdf Informacja o wynikach kontroli. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej 2011

8.53MB

pdf Wystąpienie pokontrolne. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych lata 2010-2012

0.14MB

pdf Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

6.07MB

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

14.39MB

pdf Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

14.39MB

pdf Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r

1.72MB

pdf Wykorzystanie dotacji Ministra obrony narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia 2012-2014

4.51MB

tif Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

1.34MB

pdf Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej 2013-214

0.78MB

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 29 – obrona narodowa oraz wykonanie planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego

0.77MB

pdf Realizacja zadań wsparcia przez państwo-gospodarza w ramach zabezpieczenia ćwiczeń sił NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016

2.32MB

pdf Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi 2017

1.97MB

pdf Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.

2.26MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 11:15
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 05.06.2019 15:46
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wyniki kontroli 1.0 05.12.2018 11:15 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.1 05.12.2018 11:16 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.2 05.12.2018 11:21 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.3 05.12.2018 11:24 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.4 05.12.2018 11:28 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.5 05.12.2018 11:31 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.6 05.12.2018 11:32 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.7 05.12.2018 11:34 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.8 05.12.2018 11:36 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.9 05.12.2018 11:39 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.0 05.12.2018 11:41 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.1 05.12.2018 11:42 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.2 05.12.2018 11:44 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.3 02.01.2019 11:21 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.4 02.01.2019 11:31 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli w MON 2.5 05.06.2019 15:45 Magdalena Czerwińska Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP