W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyniki kontroli w MON

Materiały

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Informacja​_o​_wynikach​_budzet​_2009.pdf 3.22MB
Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010
transport​_2011.pdf 1.36MB
Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Informacja​_o​_wynikach​_budzet​_2010.pdf 3.10MB
Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej 2010 r.
Zatrudnianie​_osob​_niepenosprawnych​_2010.pdf 0.37MB
Informacja o wynikach kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego 2011 r.
Wspieranie​_przemysu​_obronnego​_2011.pdf 0.57MB
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Informacja​_o​_wynikach​_kontroli​_2011.pdf 0.75MB
Wystąpienie pokontrolne. Kontrola funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.
Wystapienie​_pokontrolne​_2012.pdf 0.07MB
Informacja o wynikach kontroli. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej 2011
NIK-audyt.pdf 8.53MB
Wystąpienie pokontrolne. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych lata 2010-2012
Zatrudnianie​_osob​_niepenosprawnych​_2010-2012.pdf 0.14MB
Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Wystapienie​_2013.pdf 6.07MB
Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
wyniki​_kontroli​_DB​_2013​_budzet.pdf 14.39MB
Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Inform​_o​_wynikach​_kontroli​_wyk​_budzetu​_panstwa​_w​_2013​_r.pdf 14.39MB
Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r
ochrona​_cyberprzestrzeni​_2014.pdf 1.72MB
Wykorzystanie dotacji Ministra obrony narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia 2012-2014
NIK​_2012​_2014.pdf 4.51MB
Wystąpienie pokontrolne. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
NIK​_2014​_29.tif 1.34MB
Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej 2013-214
NIK​_Wystapienie​_P​_14​_011.pdf 0.78MB
Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 29 – obrona narodowa oraz wykonanie planów finansowych funduszu modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego
NIK-wykonanie-budzetu-panstwa-2015-cz-29.pdf 0.77MB
Realizacja zadań wsparcia przez państwo-gospodarza w ramach zabezpieczenia ćwiczeń sił NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2016
NIK​_2016.pdf 2.32MB
Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi 2017
P-17-037-KON-KON410004012017-01.pdf 1.97MB
Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.
nik-wykonanie-budzetu-panstwa-2017-cz-29.pdf 2.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 11:15 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki kontroli w MON 2.5 05.06.2019 15:46 Magdalena Czerwińska
Wyniki kontroli 2.4 02.01.2019 11:31 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.3 02.01.2019 11:21 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.2 05.12.2018 11:44 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.1 05.12.2018 11:42 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 2.0 05.12.2018 11:41 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.9 05.12.2018 11:39 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.8 05.12.2018 11:36 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.7 05.12.2018 11:34 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.6 05.12.2018 11:32 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.5 05.12.2018 11:31 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.4 05.12.2018 11:28 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.3 05.12.2018 11:24 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.2 05.12.2018 11:21 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.1 05.12.2018 11:16 Jarosław Zeidler
Wyniki kontroli 1.0 05.12.2018 11:15 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP