W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej

Rada ds. Kobiet w MON

"Dziękuję za udział wszystkich pań. Doceniam zaangażowanie i codzienną służbę. Życzę, żeby ta reprezentacja pań w Wojsku Polskim była aktywna, żebyście panie osiągały zamierzone cele, a ja ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie przy tych inicjatywach, które będziecie podejmować"

- wypowiedź Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej podczas zebrania wyborczego Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej, organizowanego 3 listopada 2021 r.


 

Na podstawie decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej tworzy się „Radę” jako przedstawicielstwo żołnierzy – kobiet będące organem opiniodawczo – doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet.

Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Kadencja Rady wynosi 5 lat i rozpoczyna swoją pracę z dniem 1 listopada roku, w którym upływa kadencja dotychczasowej Rady.

W skład Rady wchodzą żołnierze – kobiety, wyłaniane w ramach zebrań wyborczych z następujących struktur resortu obrony narodowej wraz z podległymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi:

 1. Ministerstwo Obrony Narodowej – 3 członkinie;
 2. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – 10 członkiń;
 3. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – 1 członkini;
 4. Żandarmeria Wojskowa – 2 członkinie;
 5. Dowództwo Garnizonu Warszawa – 2 członkinie;
 6. Uczelnie wojskowe – 1 członkini (pełniąca służbę kandydacką);
 7. Wojska Obrony Terytorialnej – 2 członkinie (pełniące zawodową służbę wojskową).

Każda członkini Rady ma zastępczynię, która w usprawiedliwionych przypadkach nieobecności bądź wygaśnięcia mandatu zastępuje ją w pracach Rady. Zastępczynie są wybierane na zebraniach wyborczych.

Do zadań Rady należy:

 1. Przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej stanowiska, w formie uchwał, w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez kobiety służby wojskowej;
 2. Przygotowanie na zlecenie Ministra Obrony Narodowej analiz dotyczących pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety;
 3. Identyfikowanie czynników mających wpływ na pełnienie służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety;
 4. Współpraca z Koordynatorem do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez żołnierzy – kobiety służby wojskowej;
 5. Współpraca z organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i międzynarodowymi wraz z ich wyspecjalizowanymi agendami w zakresie spraw wynikających z pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety;
 6. Opracowywanie propozycji szczegółowych rozwiązań prawnych związanych z pełnieniem służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety;
 7. Informowanie żołnierzy – kobiet o działaniach podejmowanych przez Radę w zakresie spraw wynikających z pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety;
 8. Promowanie zawodowej służby wojskowej żołnierzy – kobiety;
 9. Opracowywanie regulaminu jej funkcjonowania.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2020 16:05 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej 20.0 13.01.2022 14:40 Magdalena Czerwińska
Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej 19.0 13.01.2022 14:38 Magdalena Czerwińska
Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej 18.0 13.01.2022 14:37 Magdalena Czerwińska
Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej 17.0 13.01.2022 14:32 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 16.0 17.12.2021 15:40 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 15.0 17.12.2021 15:39 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 14.0 17.12.2021 09:57 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 13.0 17.12.2021 09:49 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 12.0 17.12.2021 09:49 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 11.0 13.12.2021 15:38 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 10.0 13.12.2021 15:26 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 9.0 13.12.2021 09:33 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 8.0 15.09.2021 10:10 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 7.0 30.10.2020 15:24 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 6.0 30.10.2020 15:23 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 5.0 30.10.2020 14:53 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 4.0 30.10.2020 13:29 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 3.0 30.10.2020 13:28 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 2.0 25.05.2020 09:24 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 1.0 11.02.2020 16:05 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}