W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej

W Siłach Zbrojnych RP zawodową służbę wojskową we wszystkich korpusach osobowych pełni 7465 żołnierzy-kobiet (wg stanu na dzień 31.01.2020 r.) Na podstawie decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej Rada ds. Kobiet podporządkowana jest bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej w celu umożliwienia szybszego, bezpośredniego reagowania na wszystkie sytuacje wymagające pilnej interwencji w zakresie służby żołnierzy – kobiet. Jednocześnie zwiększony został skład Rady o przedstawicielki Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzja przewiduje powołanie nieetatowych pełnomocników ds. wojskowej służby kobiet w jednostkach wojskowych od szczebla samodzielnego batalionu (równorzędnych).

Skład Rady

Przewodnicząca Rady - ppłk Beata TARGOŃSKA

Wiceprzewodniczące Rady - mjr Joanna JAWORSKA, ppłk Sylwia HEMON

Członkinie Rady reprezentujące poszczególne komórki Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Dowództw, uczelni wojskowych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przewodnicząca rady

Ppłk Beata TARGOŃSKA  ur. w 1974 r. w Żaganiu. Ukończyła studia mgr na kierunku pedagogika terapeutyczna w Wyższej Szkole Pedagogiki w Zielonej Górze oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pomoc psychologiczna. Ponadto jest absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie ukończyła drugi kierunek studiów magisterskich - psychologię.

W 1999 r. rozpoczęła pracę w 34 BKPanc w Żaganiu jako konsultant dowódcy ds. psychoprofilaktyki. Od 2001 r. związała się z Żandarmerią Wojskową jako negocjator/psychoprofilaktyk w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu. W 2004 r. rozpoczęła służbę wojskową w Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Warszawie na stanowisku młodszego oficera prewencji w Wydziale prewencji, następnie jako oficer prewencji w Sekcji profilaktyki. W 2006 r. pełniła obowiązki dowódcy kompanii reprezentacyjnej Żandarmerii Wojskowej i jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego dowodziła zmianą warty na Placu Marszałka Piłsudskiego. W 2007 r. objęła stanowisko młodszego specjalisty w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, uczestnicząc przy tworzeniu nowej komórki - Oddziału Wychowawczego KGŻW, jednocześnie pełniąc obowiązki koordynatora psychologów Żandarmerii Wojskowej. W 2012 r. służyła jako specjalista/psycholog Oddziału Komunikacji Społecznej. W latach 2007-2009 członkini Rady ds. Kobiet z ramienia Żandarmerii Wojskowej, ponownie wybrana przez kobiety – żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w latach 2015 – 2016. Jako nieetatowy koordynator negocjatorów do 2015 r. uczestniczyła przy tworzeniu dokumentów normujących funkcjonowanie negocjatorów w Żandarmerii Wojskowej. Ostatnie zajmowane stanowisko w Komendzie Głównej ŻW to Psycholog– Koordynator. W listopadzie 2016 r. wybrana przez Radę ds. Kobiet na Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w Resorcie Obrony Narodowej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ppłk Beata Targońska objęła obowiązki na stanowisku służbowym Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w RON.

Mężatka, dwoje dzieci córka i syn.

Zadania

 • przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej stanowiska, w formie uchwał, w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez kobiety służby wojskowej;
 • przygotowywanie na zlecenie Ministra Obrony Narodowej analiz dotyczących pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy - kobiety;
 • identyfikowanie czynników mających wpływ na pełnienie służby wojskowej przez żołnierzy - kobiety;
 • współpraca z Koordynatorem do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez żołnierzy - kobiety służby wojskowej;
 • współpraca z organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i międzynarodowymi wraz z ich wyspecjalizowanymi agendami w zakresie spraw wynikających z pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy - kobiety;
 • opracowywanie propozycji szczegółowych rozwiązań prawnych związanych z pełnieniem służby wojskowej przez żołnierzy - kobiety;
 • promowanie zawodowej służby wojskowej żołnierzy - kobiet;

Nad czym pracujemy

 • kształtowanie zapisów prawnych dotyczących wojskowe służby kobiet, związanych z macierzyństwem i ochroną kobiet zgodnie z Kodeksem Pracy;
 • prace nad udoskonaleniem umundurowania dla kobiet;
 •  udział w pracach komisji nad zmianami norm sprawności fizycznej żołnierzy;
 • promocja służby kobiet w wojsku;
 • prowadzenie szkoleń i spotkań w środowisku żołnierskim;

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ

Materiały

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ
Krajowy​_Plan​_Dzialania​_WPS​_2018-2021.pdf 4.42MB

Dostęp do szkolnictwa wojskowego

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych – akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

Limit miejsc w szkołach wojskowych na poszczególnych kierunkach studiów, uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych, i jest ogłaszany corocznie w formie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie). W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielone ze względu na płeć.

Absolwentki cywilnych uczelni mogą starać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego we Wrocławiu, Dęblinie i Łodzi.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolnictwo-wojskowe

Kontakt

Przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet
ppłk Beata TARGOŃSKA
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 840 200
e-mail: btargonska@mon.gov.pl

Wiceprzewodniczące Rady do Spraw Kobiet
ppłk Sylwia HEMON, Sztab Generalny Wojska Polskiego,
tel. 261 871 545
mjr Joanna JAWORSKA, Biuro Konwentu Dziekanów Warszawa,
tel. 261 879 928

Członkinie Rady:

 • DOWÓDZTWO GENERALNE:

ppłk Edyta KOSOWSKA – STANUCH, Wielonarodowy Korpus Północny Wschód Szczecin, tel. 261 445 094
mjr Anna RATAJEK, Dowództwo Generalne Rodzajów SZ Warszawa, tel. 261 826 012
mjr Wioletta WDOWCZYK – FEDOROWSKA, Dowództwo Wielonarodowa Dywizja Północ Wschód – Elbląg, tel. 727 041 287
kpt. Magdalena KOŚCIŃSKA, 16 Dywizja Zmechanizowana Białobrzegi, tel. 261 337 152
kpt. Agnieszka PRZYBYSZ, 3 Flotylla Okrętów Gdynia, tel. 261 253 171
kpt. Małgorzata ŚLIWIŃSKA, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża Świnoujście, tel. 261 242 473
por. Joanna MURAWIEC, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki, tel. 261 167 685
plut. Marta BALIK, 21 Centralny Poligon Lotniczy Nadarzyce, tel. 261 526 235
st. sierż. Mirosława RAUBO, Inspektorat Wsparcia SZ Bydgoszcz, tel. 261 322 518

 • MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ:

mjr Agnieszka KRYSTMAN, Wojskowa Komisja Uzupełnień Wyszków, tel. 261 865 916

 • DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH:

mjr Agnieszka BYCZEK, Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ Warszawa, tel. 261 856 848

 • ŻANDARMERIA WOJSKOWA:

mjr Małgorzata MROSZCZYK – Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, tel. 261 353563, kom. 887 570 131
kpt. Agnieszka DERLACZ – Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, tel. 261 857 430, kom. 887 570 230

 • DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA:

mjr Gabriela OCHAB, Pułk Ochrony, tel. 261 848 325, kom. 721 810 769
kpt. Karolina OWIĘCKA, 25 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności Opole, tel. 261 696 059

 • WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

ppor. Monika NAWROCKA, Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
st. kpr. Aleksandra LIS-PRZYSTALSKA, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

 • UCZELNIE WOJSKOWE:

pchor. Paulina PAWLAK, Wojskowa Akademia Techniczna, tel. 660 856 701

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2020 16:05 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 2.0 25.05.2020 09:24 Magdalena Czerwińska
Rada ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 1.0 11.02.2020 16:05 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP