Jednostki podległe i nadzorowane

Article List

Inspektorat Uzbrojenia

Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmujące fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym w szczególności zadań realizowanych w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego niezbędnego dla zapewnienia technicznych i sprzętowych warunków do osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest instytucją właściwą do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW).

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy m.in. konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii.

Biuro do Spraw Proobronnych

Biuro do Spraw Proobronnych jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących wsparcia systemu obronnego państwa przez wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i paramilitarnym.

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej powstało na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015 r.

Garnizony

Dowództwa/Inspektoraty

Wojewódzkie Sztaby Wojskowe

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Szkolnictwo wojskowe

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.12.2018 14:27
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 04.12.2018 14:13
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Jednostki podległe i nadzorowane 1.0 03.12.2018 14:27 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Jednostki podległe i nadzorowane 1.1 03.12.2018 14:46 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Jednostki podległe i nadzorowane 1.2 04.12.2018 14:13 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP