Jednostki podległe i nadzorowane

Article List

Dowództwa/Inspektoraty

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy m.in. konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii.

Biuro do Spraw Proobronnych

Biuro do Spraw Proobronnych jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących wsparcia systemu obronnego państwa przez wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i paramilitarnym.

Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej powstało na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015 r.

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego. AMW zajmuje się zakwaterowaniem żołnierzy, zagospodarowaniem zbędnych dla wojska i innych służb mundurowych nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, lokale usługowe) oraz mienia ruchomego (sprzęt wojskowy, pojazdy, wyposażenie i uzbrojenie). Zysk ze sprzedaży i dzierżawy powojskowych nieruchomości jest przeznaczany na inwestycje mieszkaniowe związane z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, które AMW realizuje bez udziału dotacji budżetowej. Środki wygenerowane przez AMW ze zbywania ruchomego mienia powojskowego są przekazywane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Od początku swojej działalności AMW przekazała na ten cel blisko 2 mld złotych.

Garnizony

Wojewódzkie Sztaby Wojskowe

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Szkolnictwo wojskowe

Wojskowe Biura Emerytalne

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.12.2018 14:27
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 17.07.2019 14:09
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Jednostki podległe i nadzorowane 1.0 03.12.2018 14:27 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Jednostki podległe i nadzorowane 1.1 03.12.2018 14:46 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Jednostki podległe i nadzorowane 1.2 04.12.2018 14:13 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Jednostki podległe i nadzorowane 1.3 17.07.2019 14:08 Magdalena Czerwińska Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP