W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki studenckie i staże w MON

Chcesz odbyć praktykę studencką w Ministerstwie Obrony Narodowej?

Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy sprzyjające warunki do obywania praktyk studenckich uwzględniając posiadane w tym zakresie możliwości organizacyjne.

Warunki formalne przyjęcia na praktykę studencką

Praktykę studencką w Ministerstwie może odbyć student, który:

 1. ukończył co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywa studia magisterskie uzupełniające;
 2. posiada program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Ministerstwie (ubezpieczenie przez uczelnię wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).

Jeśli jesteś zaiteresowany odbyciem praktyki w MON, powinieneś złożyć:

 1. wniosek na formularzu zgłoszeniowym, wypełnionym w części A;
 2. program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 3. list motywacyjny;
 4. życiorys;
 5. oryginał zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzający status studenta.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy
formularz​_2022r.doc 0.06MB

Ty określasz preferowany termin odbycia praktyki, a wniosek z załączonymi dokumentami powinieneś złożyć przynajmniej dwa miesiące przed wskazanym terminem .

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w punkcie podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218 (wejście od ul. Filtrowej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.15. – 16.15
 • przesłać na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Naboru, Oceny, Praktyk i Staży,Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski.

Decyzja o przyjęciu zainteresowanego studenta na praktykę podejmowana jest w porozumieniu  z dyrektorem (szefem) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktyka studencka ma się odbyć, z uwzględnieniem następujących elementów:

 • kierunku i etapu studiów zainteresowanego oraz programu praktyki,
 • preferowanego przez zainteresowanego terminu odbycia praktyki,
 • zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną Ministerstwa oraz jej możliwości i potrzeb.

Informacje ogólne dotyczące przebiegu praktyk studenckich

Praktyka studencka odbywana jest bezpłatnie przez osoby posiadające status studenta na podstawie „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę studencką” podpisywanego w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej.
Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o maksymalnie 3 miesiące, po wyrażeniu zgody przez dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktykant odbywa praktykę studencką.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności praktykanta, czas trwania praktyki studenckiej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
Praktyka studencka odbywa się w czasie pracy Ministerstwa: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz odbyć staż w MON?

Zrealizowanie w Ministerstwie Obrony Narodowej stażu dla osób bezrobotnych umożliwia zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych cennych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Staż dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Obrony Narodowej:

 • przeznaczony jest dla osób posiadających status osoby bezrobotnej;
 • organizowany jest we współpracy z Urzędami Pracy z terenu całego kraju w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Pracy, a Ministerstwem Obrony Narodowej i może trwać od 3 do 12 miesięcy;
 • wiąże się przyznaniem stażyście przez Urząd Pracy stypendium, o którym mowa w  art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • kończy się wydaniem opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach nabytych w trakcie stażu.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2018 12:38 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Praktyki studenckie i staże w MON 6.0 26.04.2023 11:15 Karolina Kondrat
Praktyki studenckie i staże w MON 5.0 26.04.2023 10:45 Karolina Kondrat
Praktyki studenckie i staże w MON 4.0 11.05.2022 12:41 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 3.0 10.02.2020 10:46 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.5 28.03.2019 11:06 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.4 28.02.2019 08:24 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.3 11.12.2018 12:23 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.2 11.12.2018 12:18 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.1 11.12.2018 12:15 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 2.0 11.12.2018 11:25 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.9 11.12.2018 11:21 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.8 11.12.2018 11:20 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.7 11.12.2018 11:12 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.6 10.12.2018 13:16 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.5 10.12.2018 13:15 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.4 10.12.2018 13:15 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.3 10.12.2018 13:12 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.2 10.12.2018 13:11 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.1 10.12.2018 12:41 Magdalena Czerwińska
Praktyki studenckie i staże w MON 1.0 10.12.2018 12:38 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}