W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje:
Wydział Informacji Publicznej i Danych Publicznych
tel. +48 261 871 038, 261 871 037, 261 871 864
e-mail: bip.wniosek@mon.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Centrum Operacyjne MON
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej możesz złożyć w formie:

  • ustnej;
  • pisemnie na adres: Centrum Operacyjne MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • e-mail: bip.wniosek@mon.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście na adres: Centrum Operacyjne MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w poniedziałek-piątek w godz. od 8.00-16.00.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informację otrzymasz niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, otrzymasz informację o możliwości złożenia wniosku w innej formie.

Terminy

Informacja publiczna zostanie udostępniona bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku). W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, zostaniesz powiadomiony (w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty

Gdy Ministerstwo Obrony Narodowej poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, poniesiesz opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku zostaniesz powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że w tym terminie dokonasz zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofasz wniosek.

Dodatkowe koszty dotyczą w szczególności materiałów i nośnika elektronicznego, na którym zapisana zostanie informacja publiczna.

Ministerstwo Obrony Narodowej pobiera opłatę jeżeli całkowity łączny koszt realizacji wniosku wraz z podatkiem od towarów i usług przekracza 10 zł.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 12:09 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udostępnianie informacji publicznej 2.0 14.10.2022 14:59 Magdalena Czerwińska
Udostępnianie informacji publicznej 1.9 29.11.2018 13:39 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.8 29.11.2018 13:38 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.7 29.11.2018 13:36 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.6 29.11.2018 12:58 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.5 29.11.2018 12:35 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.4 29.11.2018 12:29 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.3 29.11.2018 12:24 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.2 29.11.2018 12:23 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.1 29.11.2018 12:21 Jarosław Zeidler
Udostępnianie informacji publicznej 1.0 29.11.2018 12:09 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}