W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, 00-911, tel. 22 628 0031. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl, lub listownie na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek a podstawę prawną ich przetwarzania będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksem postępowania administracyjnego.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez okres 3 lat, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  •     dostępu do danych osobowych,
  •     żądania ich sprostowania,
  •     ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wymienionych w RODO),
  •     usunięcia danych (w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem).

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 13:00 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.3 29.11.2018 13:08 Jarosław Zeidler
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.2 29.11.2018 13:07 Jarosław Zeidler
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.1 29.11.2018 13:05 Jarosław Zeidler
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1.0 29.11.2018 13:00 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP