Audyt wewnętrzny

Komitet Audytu

Komitet audytu został powołany zarządzeniem Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powolania komitetu audytu (Dz. Urz. MON, 2015 r., poz. 335).

Komitet pełni funkcję doradczą na rzecz Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego. Swoim działaniem obejmuje cały obszar działu administracji rządowej obrona narodowa.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach, zadaniach i funkcjonowaniu komitetu zawarte są w REGULAMINIE KOMITETU AUDYTU - załącznik do Zarządzenia nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu (Dz. U. MON 2013 r., nr 13, poz. 153)

Zmiany do Regulaminu Komitetu audytu zostały wprowadzone zarządzeniem nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 3)

Zmiany do Regulaminu Komitetu audytu zostały wprowadzone zarządzeniem nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. MON 2016 r., poz. 24)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.12.2018 08:38
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 05.12.2018 08:11
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Audyt wewnętrzny 1.0 04.12.2018 08:38 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Audyt wewnętrzny 1.1 04.12.2018 08:41 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Audyt wewnętrzny 1.2 04.12.2018 08:44 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Audyt wewnętrzny 1.3 04.12.2018 08:45 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Audyt wewnętrzny 1.4 05.12.2018 08:10 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Audyt wewnętrzny 1.5 05.12.2018 08:11 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP