W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Realizacja badań społecznych w resorcie obrony narodowej regulowana jest Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 78/MON z 2008 r., (Decyzje zmieniające: Nr 68/MON z 2014 r., Nr 121/MON z 2018 r., Nr 113/MON z 2022 r.) w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej, zgodnie z którą, prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej przez osoby inne, niż wymienione w pkt. 3 ppkt. 1a oraz z zastrzeżeniem pkt. 8, jest możliwe na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badania społecznego w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wydanego przez dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej na podstawie opinii przedstawionej przez dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań należy składać nie później niż miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia badań.

Informacje, które powinien zawierać wniosek

 • dane osobowe Wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane do kontaktu: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
 • określenie celu, tematu i techniki badań;
 • propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których ma być prowadzone badanie, oraz liczebność próby;
 • określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.).

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

1. Koncepcję badań, która powinna zawierać:

 • temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań;
 • informacje o promotorze pracy (stopień naukowy, imię i nazwisko, aktualny adres e-mail lub numer telefonu);
 • cel i przedmiot badania wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;
 • zasadnicze problemy badawcze;
 • zdefiniowane metody i techniki za pomocą, których prowadzone będzie badanie;
 • informacje dotyczące badanej próby, tzn. kogo badanie będzie obejmować, ile osób będzie w nim brało udział, wyszczególnienie jednostek wojskowych/ instytucji MON, w których badanie będzie realizowane, wraz z nazwą miejscowości, w której stacjonują lub są zlokalizowane;
 • planowany termin realizacji badania.

2. Narzędzia badawcze (np.: kwestionariusz ankiety).

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki.

4. Oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do:

 • przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostaną wykorzystane wyniki badania, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • zachowania anonimowości badanych osób;
 • zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną na stronie internetowej WCEO.

5. Pisemnie wyrażone zgody dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów instytucji), w których badania mają być przeprowadzone.

6. Oświadczenie o wyrażeniu/cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Materiały

Wzór wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_upoważnienia.docx 0.03MB
Wzór koncepcji pracy
Wzor​_koncepcji​_pracy.docx 0.02MB
Wzór zobowiązania do zachowania anonimowości badanych, przekazania egzemplarza pracy naukowej do WCEO i zapoznania się z klauzulą RODO
Wzór​_zobowiązania.docx 0.02MB
Oswiadczenie o wyrazeniu cofnieciu zgody
oswiadczenie​_o​_wyrazeniu​_cofnieciu​_zgody.pdf 0.19MB

Gdzie należy złożyć wniosek

Przedłożona wraz z wnioskiem koncepcja badania oraz narzędzia badawcze powinny stanowić ich ostateczną wersję, zatwierdzoną przez promotora pracy.

Wniosek w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, wraz z załącznikami, należy składać do Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DYREKTOR
CENTRUM OPERACYJNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218
00-911 WARSZAWA

DYREKTOR
WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

ul. NIEŚWIESKA 54/56 (budynek 35)
03-867 WARSZAWA

DODATKOWE INFORMACJE:
kierownik WBBS - tel.: 261 872 530
j.latacz@ron.mil.pl
zastępca kierownika WBBS - tel.: 261 872 526
m.sinczuch@ron.mil.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2018 08:06 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 10.0 17.11.2022 10:01 Magdalena Czerwińska
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 9.0 17.08.2022 08:22 Maciej Kaczmar
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 8.0 17.08.2022 08:19 Maciej Kaczmar
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 7.0 17.08.2022 08:18 Maciej Kaczmar
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 6.0 17.08.2022 08:15 Maciej Kaczmar
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 5.0 12.08.2022 12:33 Magdalena Czerwińska
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 4.0 11.08.2022 15:23 Magdalena Czerwińska
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 3.0 11.08.2022 15:22 Magdalena Czerwińska
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 2.0 17.05.2022 10:38 Magdalena Czerwińska
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.6 06.12.2018 08:39 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.5 06.12.2018 08:36 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.4 06.12.2018 08:32 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.3 06.12.2018 08:29 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.2 06.12.2018 08:20 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.1 06.12.2018 08:19 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.0 06.12.2018 08:06 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}