W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Realizacja badań społecznych w resorcie obrony narodowej regulowana jest Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 78/MON, Nr 68/MON oraz Nr 121/MON w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej przez osoby inne, niż wymienione w pkt. 3 ppkt. 1a oraz z zastrzeżeniem pkt. 8, jest możliwe na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badania społecznego w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wydanego przez dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej na podstawie opinii przedstawionej przez dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

 • dane osobowe Wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane do kontaktu: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
 • określenie celu, tematu i techniki badań;
 • propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których ma być prowadzone badanie, oraz liczebność próby;
 • określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Koncepcję badań, która powinna zawierać:

 • temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań;
 • informacje o promotorze pracy (stopień naukowy, imię i nazwisko, aktualny adres e-mail lub numer telefonu);
 • cel i przedmiot badania wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;
 • zasadnicze problemy badawcze;
 • zdefiniowane metody i techniki za pomocą, których prowadzone będzie badanie;
 • informacje dotyczące badanej próby, tzn. kogo badanie będzie obejmować, ile osób będzie w nim brało udział, wyszczególnienie jednostek wojskowych/ instytucji MON, w których badanie będzie realizowane, wraz z nazwą miejscowości, w której stacjonują lub są zlokalizowane;
 • planowany termin realizacji badania.

2. Narzędzia badawcze (np.: kwestionariusz ankiety).

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki.

4. Zobowiązanie Wnioskodawcy do:

 • przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostaną wykorzystane wyniki badania, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • zachowania anonimowości badanych osób.

5. Pisemnie wyrażone zgody dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów instytucji), w których badania mają być przeprowadzone.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badania w resorcie obrony narodowej.

Wzory dokumentów do pobrania:

Materiały

Wzór wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej
Wzor​_wniosku​_o​_wydanie​_upowaznienia.docx 0.02MB
Wzór koncepcji pracy
Wzor​_koncepcji​_pracy.docx 0.02MB
Wzór zobowiązania do zachowania anonimowości badanych oraz do przekazania egzemplarza pracy naukowej do WCEO
Wzor​_zobowiazania​_do​_zachowania​_anonimowosci.docx 0.01MB
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wzor​_zgody​_na​_przetwarzanie​_danych​_RODO.docx 0.02MB

Przedłożona wraz z wnioskiem koncepcja badania oraz narzędzia badawcze powinny stanowić ich ostateczną wersję, zatwierdzoną przez promotora pracy.

Wniosek w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, wraz z załącznikami, należy składać do Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DYREKTOR
CENTRUM OPERACYJNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218
00-911 WARSZAWA

DYREKTOR
WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

ul. NIEŚWIESKA 54/56 (budynek 35)
03-867 WARSZAWA

DODATKOWE INFORMACJE:
kierownik WBBS - tel.: 261 872 530
m.baran-wojtachnio@ron.mil.pl
zastępca kierownika WBBS - tel.: 261 872 526
m.sinczuch@ron.mil.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2018 08:06 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.6 06.12.2018 08:39 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.5 06.12.2018 08:36 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.4 06.12.2018 08:32 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.3 06.12.2018 08:29 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.2 06.12.2018 08:20 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.1 06.12.2018 08:19 Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.0 06.12.2018 08:06 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP