Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Article List

Projekt Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Konsultacje społeczne

Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi

Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dokumentami określającymi cele, kierunki oraz formy współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. Obowiązek opracowywania programów współpracy nakłada na Ministra Obrony Narodowej art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należą do grona partnerów społecznych, z którymi resort obrony narodowy prowadzi stałą współpracę. Podmioty te stanowią istotny element wsparcia systemu obronnego państwa i prezentują wysoki poziom realizacji zadań pozostających w sferze obronności.

Sprawozdania z realizacji programu

Sprawozdania z realizacji programu współpracy ministra obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 14:32
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 25.03.2019 14:32
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska