Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi

Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dokumentami określającymi cele, kierunki oraz formy współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. Obowiązek opracowywania programów współpracy nakłada na Ministra Obrony Narodowej art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należą do grona partnerów społecznych, z którymi resort obrony narodowy prowadzi stałą współpracę. Podmioty te stanowią istotny element wsparcia systemu obronnego państwa i prezentują wysoki poziom realizacji zadań pozostających w sferze obronności.

pdf progrm na 2016 rok

0.3MB

pdf program na lata 217 - 2018

0.34MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 14:43
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 14.05.2019 15:47
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Aleksandra Rek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi 1.0 25.03.2019 14:43 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi 1.1 10.05.2019 15:45 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Programy współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi 1.2 14.05.2019 15:47 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP