Biura i Departamenty

Article List

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zarządzanie procesem komunikacji społecznej - zewnętrznej i wewnętrznej resortu - z wyłączeniem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz za prowadzenie spraw w zakresie badań społecznych dotyczących obronności. Celem działalności Centrum jest dostarczanie osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa informacji o społecznym odbiorze prowadzonych działań oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu, w tym Ministerstwa.

Biuro Ministra Obrony Narodowej

Biuro Ministra Obrony Narodowej odpowiada za bieżącą obsługę działalności Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. Celem działalności Biura jest zapewnienie Ministrowi Obrony Narodowej warunków do kierowania resortem.

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za wsparcie Dyrektora Generalnego w procesach zapewniających funkcjonowanie i ciągłość działania Ministerstwa.Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do skutecznego i efektywnego zarządzania Ministerstwem.

Biuro ds. Umów Offsetowych

Biuro do Spraw Umów Offsetowych odpowiada za zarządzanie procesem przygotowania i realizacji umów offsetowych, wynikających z zagranicznych dostaw sprzętu wojskowego (SpW). Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do zawierania umów offsetowych służących ochronie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Departament Administracyjny

Departament Administracyjny obsługuje finansowo i logistycznie Ministerstwo oraz żołnierzy i pracowników w strukturach poza granicami państwa. Celem Departamentu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.

Departament Budżetowy

Departament Budżetowy odpowiada za planowanie i wykonywanie budżetu resortu, tworzenie systemu finansowania jednostek budżetowych resortu oraz organizację służby finansowej w resorcie. Celem Departamentu jest zapewnienie warunków finansowania zadań resortu.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa odpowiada za koordynację w resorcie realizacji zadań z zakresu edukacji, kultury i dziedzictwa, tradycji narodowych i orężnych oraz prowadzi współpracę ze społeczeństwem. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do kształtowania i upowszechniania pożądanych postaw żołnierzy, personelu cywilnego oraz otoczenia Sił Zbrojnych.

Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury odpowiada za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz określanie zasad ochrony środowiska w resorcie. Celem Departamentu jest zapewnienie warunków do zarządzania nieruchomościami, w tym wykonywania prawa trwałego zarządu przez jednostki organizacyjne resortu.

Departament Kadr

Departament Kadr odpowiada za zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, procesem kształtowania dyscypliny wojskowej oraz kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, tworzenie warunków do kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie oraz systemu uposażeń żołnierzy.

Departament Kontroli

Departament Kontroli odpowiada za organizowanie systemu kontroli oraz proces planowania i realizacji działalności kontrolnej w resorcie. Celem działania Departamentu jest zapewnienie Ministrowi informacji o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowaniu jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 09:44
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 11.12.2018 09:44
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Biura i Departamenty 1.0 11.12.2018 09:44 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP