W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Administracyjny

Departament Administracyjny obsługuje finansowo i logistycznie Ministerstwo oraz żołnierzy i pracowników w strukturach poza granicami państwa. Celem Departamentu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.

Dyrektor Departamentu
Marta Hołownia-Woźny

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Obsługa zadań Dyrektora Generalnego jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym:

 • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych i składników majątku,
 • realizowanie wydatków i dochodów budżetowych, w tym dochodzenie należności, obsługa w zakresie obrachunku uposażeń i wynagrodzeń osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego, realizacja świadczeń socjalnych i innych należności żołnierzy zawodowych, pracowników Ministerstwa oraz personelu struktur poza granicami państwa,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • zawieranie umów na rzecz Ministerstwa i struktur poza granicami państwa, z wyłączeniem umów na realizację badań naukowych,
 • przygotowanie projektu budżetu Dyrektora Generalnego oraz opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen realizacji wydatków budżetowych,
 • zarządzanie planem finansowym Dyrektora Generalnego;

Obsługa logistyczna Ministerstwa i struktur poza granicami państwa, w tym:

 • planowanie i realizacja zadań związanych z zakupami, usługami i zaopatrywaniem,
 • planowanie i koordynacja zadań związanych z zabezpieczeniem transportowym,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • realizacja napraw sprzętu informatycznego i ochrony informacji niejawnych oraz systemów zabezpieczeń technicznych oraz zaopatrywanie w drobny sprzęt i materiały eksploatacyjne komórek organizacyjnych;

Wykonywanie funkcji zarządcy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, gospodarowanie budynkami, lokalami, pomieszczeniami oraz innymi składnikami majątku będącego w dyspozycji Ministerstwa, a także realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych w obiektach Ministerstwa;

Wykonywanie zadań służby bhp w stosunku do żołnierzy zawodowych i pracowników Ministerstwa oraz struktur poza granicami państwa;

Obsługa administracyjno-biurowa prac Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce;

Obsługa zamówień publicznych, w tym:

 • opracowywanie standardów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • formalne przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na realizację badań naukowych,
 • reprezentowanie kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawach odwołań lub skarg wnoszonych odpowiednio przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem powszechnym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:18 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Administracyjny 1.2 27.02.2019 13:29 Magdalena Czerwińska
Departament Administracyjny 1.1 11.12.2018 09:45 Magdalena Czerwińska
Departament Administracyjny 1.0 05.12.2018 12:18 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP