Plan działalności ministra ON

Plany działalności

Obowiązek sporządzania przez ministra kierującego działem administracji rządowej planu działalności na rok następny wynika z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe przepisy dotyczące zasad i trybu sporządzania planów zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. 2010 r., Nr 187, poz. 1254)

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.12.2018 11:01
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 26.02.2019 11:51
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Plan działalności ministra ON 1.0 04.12.2018 11:01 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.1 04.12.2018 11:02 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.2 04.12.2018 11:03 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.3 04.12.2018 14:25 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.4 04.12.2018 14:29 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.5 04.12.2018 14:31 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.6 04.12.2018 14:34 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.7 04.12.2018 14:38 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.8 04.12.2018 14:40 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 1.9 04.12.2018 14:45 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 2.0 04.12.2018 14:52 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności ministra ON 2.1 04.12.2018 14:55 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Plan działalności Ministra Obrony Narodowej 2.2 26.02.2019 11:51 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP