O ministerstwie

Misja / Zadania

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.

W zakresie odpowiedzialności Urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się m.in.:

 • kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych; przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;
 • realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;
 • sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony; zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.
 • Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością resortu obrony i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy oraz podsekretarzy stanu.

Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy:

 • sekretarza i podsekretarzy stanu,
 • szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych,
 • Dowódcy Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Minister sprawuje nadzór nad:

 • gospodarką finansową;
 • polityką kadrową;
 • działalnością kontrolną;
 • działalnością obsługi prawnej;
 • realizacją polityki obronnej;
 • kontaktami międzynarodowymi;
 • planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 • realizacją na terytorium RP zadań inwestycyjnych określonych w programie NSIP;
 • działalnością duszpasterstw wojskowych.

Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje statutowe zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny WP.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 11:53
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 26.02.2019 11:51
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
O ministerstwie 1.0 05.12.2018 11:53 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
O ministerstwie 1.1 06.12.2018 07:47 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
O ministerstwie 1.2 06.12.2018 07:50 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
O ministerstwie 1.3 26.02.2019 11:50 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP