W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja/ zadania

Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej obrona narodowa oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo  nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie odpowiedzialności Urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się m.in.:

 • kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych; przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;
 • realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;
 • sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony; zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.
 • Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością resortu obrony i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy oraz podsekretarzy stanu.

Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio lub przy pomocy:

 • sekretarzy i podsekretarza stanu,
 • Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej –do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania przez Wojska Obrony Terytorialnej,
 • Dyrektora Generalnego.

Minister sprawuje nadzór nad:

 • gospodarką finansową;
 • realizacją polityki kadrowej i personalnej;
 • działalnością kontrolną;
 • działalnością obsługi prawnej;
 • realizacją polityki obronnej;
 • kontaktami międzynarodowymi;
 • planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
 • realizacją na terytorium RP zadań inwestycyjnych określonych w programie NSIP;
 • działalnością duszpasterstw wojskowych.

Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje statutowe zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, w skład którego wchodzi Sztab Generalny WP.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}