W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury odpowiada za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz określanie zasad ochrony środowiska w resorcie. Celem Departamentu jest zapewnienie warunków do zarządzania nieruchomościami, w tym wykonywania prawa trwałego zarządu przez jednostki organizacyjne resortu.

Dyrektor Departamentu
płk Robert Woźniak

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze infrastruktury wojskowej w tym:

  • definiowanie celów i zadań,
  • określanie sposobów osiągnięcia celów i realizacji zadań,
  • monitorowanie osiągania celów i realizacji zadań;

Nadzór nad:

  • wykorzystywaniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie oraz pozostających w czasowym władaniu na innej podstawie przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi, w tym:

–    wykonywanie funkcji organu nadzorującego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
–    prowadzenie ewidencji terenów zamkniętych resortu,
–    monitorowanie stanu technicznego zasobu nieruchomości,
–    nadzorowanie stanu i sposobu wykorzystywania nieruchomości użyczonych w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego,

  • stanem i sposobem wykorzystywania nieruchomości darowanych w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego,
  • wykorzystaniem dotacji budżetowych udzielanych z budżetu resortu, w tym:

–    na inwestycje budowlane realizowane przez agencje wykonawcze, państwowe instytucje kultury, uczelnie wojskowe, szpitale i instytuty wojskowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ),
–    (51) (uchylone),
–    na realizację "Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa" (NSIP),

  • realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska;
  • realizacją planu inwestycji budowlanych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw sojuszniczych;

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio podporządkowanymi odrębnymi przepisami Dyrektorowi Departamentu oraz wykonywanie czynności nadzoru wobec Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

Wykonywanie czynności nadzoru wobec Agencji Mienia Wojskowego nadzorowanej w imieniu Ministra przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podlega Departament;

Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z uczestnictwa resortu w "Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa" (NSIP), w tym współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO oraz właściwymi instytucjami NATO;

Implementacja w resorcie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska;

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:23 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Infrastruktury 1.4 15.07.2019 15:37 Magdalena Czerwińska
Departament Infrastruktury 1.3 08.07.2019 08:49 Magdalena Czerwińska
Departament Infrastruktury 1.2 27.02.2019 13:50 Magdalena Czerwińska
Departament Infrastruktury 1.1 11.12.2018 09:45 Magdalena Czerwińska
Departament Infrastruktury 1.0 05.12.2018 12:23 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP