W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Ministra Obrony Narodowej

Biuro Ministra Obrony Narodowej odpowiada za bieżącą obsługę działalności Ministra Obrony Narodowej, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. Celem działalności Biura jest zapewnienie Ministrowi Obrony Narodowej warunków do kierowania resortem.

Dyrektor Biura
Wojciech STĘPIEŃ

Do zakresu zadań Biura Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:

Zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;

Planowanie i realizacja krajowych i zagranicznych kontaktów Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu;

Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa w zakresie korespondencji jawnej;

Koordynowanie prowadzenia spraw dotyczących realizacji kompetencji Ministra związanych z kształtowaniem rad, komisji i zespołów, w których Minister jest reprezentowany;

Koordynowanie prac na rzecz:

  • przygotowania dokumentów na posiedzenia Sejmu RP i Senatu RP,
  • udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, a także interwencje, dezyderaty, opinie, rezolucje, apele, oświadczenia i deklaracje Sejmu RP i Senatu RP oraz ich organów, a także posłów i senatorów,
  • uczestnictwa przedstawicieli resortu w obradach Sejmu RP i Senatu RP oraz jego organów;

Realizacja zadań w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie, w tym:

  • projektowanie i monitorowanie wdrażania mechanizmów antykorupcyjnych,
  • monitorowanie procedur lub postępowań obarczonych wystąpieniem ryzyka korupcji,
  • doradztwo etyczne oraz rozpatrywanie zgłoszeń związanych z zagrożeniami korupcyjnymi;

Rozpatrywanie kierowanych do Ministra petycji, skarg i wniosków oraz wystąpień w sprawach działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym:

  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  • udzielanie pisemnych odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje oraz listy i pisma obywateli,
  • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz ich archiwizacja,
  • opracowywanie rocznych sprawozdań analityczno-oceniających ze sposobu załatwiania skarg i wniosków w resorcie.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:11 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Ministra Obrony Narodowej 1.4 04.03.2019 13:21 Magdalena Czerwińska
Biuro Ministra Obrony Narodowej 1.3 27.02.2019 13:09 Magdalena Czerwińska
Biuro Ministra Obrony Narodowej 1.2 11.12.2018 09:48 Magdalena Czerwińska
Biuro Ministra Obrony Narodowej 1.1 11.12.2018 09:43 Magdalena Czerwińska
Biuro Ministra Obrony Narodowej 1.0 05.12.2018 12:11 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP