W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Budżetowy

Departament Budżetowy odpowiada za planowanie i wykonywanie budżetu resortu, tworzenie systemu finansowania jednostek budżetowych resortu oraz organizację służby finansowej w resorcie. Celem Departamentu jest zapewnienie warunków finansowania zadań resortu.

Dyrektor Departamentu
Paweł Bartczak

Do zakresu zadań Departamentu Budżetowego należy w szczególności:

Przygotowanie projektu budżetu resortu, w tym:

 • opracowywanie prognoz kształtowania dochodów i wydatków obronnych na potrzeby planowania średniookresowego oraz wydatków w części budżetu 29 - Obrona narodowa na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
 • kierowanie procesem planowania budżetowego, w tym przygotowanie:
  –    Wytycznych Ministra do planowania budżetowego w resorcie,
  –    Noty Dyrektora Departamentu Budżetowego w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Ministerstwa,
  –    projektu budżetu resortu,
  –    decyzji budżetowej Ministra;

Wykonanie budżetu resortu, w tym:

 • monitowanie realizacji budżetu - dokonywanie zmian w decyzji budżetowej Ministra oraz sporządzenie okresowych sprawozdań i ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych resortu,
 • opracowywanie planu finansowego dysponenta części budżetowej oraz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i dokonywanie w nich zmian,
 • obsługa finansowo - księgowa dysponenta części budżetowej i Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
 • monitorowanie stanu ewidencyjnego należności, szkód w mieniu wojska oraz zakresu udzielanych ulg;
 • opiniowanie spraw oraz wypracowywanie propozycji rozstrzygnięć i projektów decyzji Ministra dotyczących udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych w sprawach podlegających kompetencji dysponenta części budżetowej;

Tworzenie systemu finansowania jednostek organizacyjnych resortu, w tym:

 • modelowanie procesów finansowych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia i wykonywania budżetu resortu oraz tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych i nadawania im statutów,
 • organizacja systemu redystrybucji środków finansowych,
 • administrowanie Informatycznym System Obsługi Budżetu Państwa w resorcie,
 • opracowywanie i wdrażanie wzorcowych (jednolitych) rozwiązań w zakresie polityki rachunkowości,
 • określanie zasad grupowania operacji gospodarczych;

Organizacja służby finansowej w resorcie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:20 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Budżetowy 1.2 27.02.2019 13:35 Magdalena Czerwińska
Departament Budżetowy 1.1 11.12.2018 09:45 Magdalena Czerwińska
Departament Budżetowy 1.0 05.12.2018 12:20 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP