W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za wsparcie Dyrektora Generalnego w procesach zapewniających funkcjonowanie i ciągłość działania Ministerstwa.Celem działalności Biura jest zapewnienie warunków do skutecznego i efektywnego zarządzania Ministerstwem.

Dyrektor Biura
Wojciech Michota

Do zakresu zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

Realizacja zadań na rzecz Koordynatora Systemu Kontroli Zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa, w tym:

 • monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 • przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu kontroli zarządczej,
 • wsparcie komórek i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu kontroli zarządczej;

Projektowanie systemu zarządzania Ministerstwem, w tym:

 • opracowywanie zasad identyfikacji i realizacji procesów w Ministerstwie,
 • zapewnienie realizacji procesów poprzez opracowanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, opiniowanie dokumentów etatowych komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
 • monitorowanie procesów funkcjonujących w Ministerstwie;

Planowanie i rozliczanie działalności Ministerstwa:

 • sporządzanie planu działalności urzędu Ministra i sprawozdańz jego realizacji,
 • sporządzanie rejestru ryzyka do planu działalności urzędu Ministra, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów Dyrektora Generalnego zawartych w planie działalności Ministra,
 • wsparcie komórek organizacyjnych Ministerstwa w planowaniu i rozliczaniu działalności oraz zarządzaniu ryzykiem;

Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników Ministerstwa:

 • definiowanie długoterminowych i bieżących celów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • realizacja celów zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie: opisywania i wartościowania stanowisk pracy, naboru i wdrażania do pracy, rozwoju zawodowego, zarządzania kompetencjami oraz wynikających ze stosunku pracy;

Organizacja i obsługa pracy Dyrektora Generalnego, w tym:

 • przygotowanie i obsługa przedsięwzięć realizowanych przez Dyrektora Generalnego,
 • obsługa administracyjno-biurowa i bieżącej korespondencji;

Realizacja zadań w zakresie obsługi prawnej pionu Dyrektora Generalnego;
Wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Ministra.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:09 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Dyrektora Generalnego 2.0 03.10.2019 15:03 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.5 04.03.2019 12:21 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.4 28.02.2019 08:32 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.3 27.02.2019 13:18 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.2 27.02.2019 13:13 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.1 11.12.2018 09:43 Magdalena Czerwińska
Biuro Dyrektora Generalnego 1.0 05.12.2018 12:09 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP