W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej odpowiada za zarządzanie procesem komunikacji społecznej - zewnętrznej i wewnętrznej resortu - z wyłączeniem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym oraz za prowadzenie spraw w zakresie badań społecznych dotyczących obronności. Celem działalności Centrum jest dostarczanie osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa informacji o społecznym odbiorze prowadzonych działań oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu, w tym Ministerstwa.

Dyrektor Centrum Operacyjnego MON
Agnieszka Glapiak

Do zakresu zadań Centrum należy w szczególności:

 • organizacja i obsługa wydarzeń medialnych i promocyjnych z udziałem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa;
 • koordynacja spotkań krajowych i zagranicznych, w zakresie odpowiedzialności Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;
 • zorganizowanie systemu całodobowego dostępu Ministra do informacji o sytuacji w resorcie;
 • monitorowanie środowiska informacyjnego;
 • definiowanie wyzwań i koordynacja działań komunikacji strategicznej;
 • w obszarze promocji i kontaktów z mediami:
  a)  projektowanie rozwiązań systemowych,
  b)  definiowanie celów strategicznych,
  c)  projektowanie, realizowanie i monitorowanie kampanii, programów i działań;
 • organizacja służby komunikacji społecznej w resorcie w zakresie promocji i kontaktów z mediami;
 • zarządzanie stronami internetowymi mon.gov.pl i wojsko-polskie.pl oraz prowadzenie komunikacji poprzez media społecznościowe resortu;
 • prowadzenie spraw z zakresu badań społecznych dotyczących obronności;
 • zarządzanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa oraz prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej i udostępnianiem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, a także realizacja zadań wynikających z inicjatywy "Obywatel";
 • organizacja szkoleń z obszaru komunikacji strategicznej oraz komunikacji społecznej w zakresie promocji i kontaktów z mediami;
 • koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań z zakresu promocji;
 • wspieranie działalności i obsługa funkcjonowania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie;
 • wspieranie działalności i obsługa funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie;
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie obejmowania patronatów honorowych oraz uczestnictwa Ministra w komitetach honorowych.

 

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218; 00-911 WARSZAWA
tel. + 48 261 871 205
e-mail: comon.sekretariat@mon.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2018 09:50 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 1.4 27.02.2019 13:07 Magdalena Czerwińska
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 1.3 21.02.2019 16:13 Magdalena Czerwińska
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 1.2 21.02.2019 16:00 Magdalena Czerwińska
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 1.1 11.12.2018 10:01 Magdalena Czerwińska
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 1.0 11.12.2018 09:50 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP