Sprawozdania z realizacji programu

Sprawozdania z realizacji programu współpracy ministra obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pdf sprawozdanie z realizacji programu - 2016 r.

4.16MB

pdf sprawozdanie z realizacji programu - 2017 r.

0.31MB

pdf sprawozdanie z realizacji programu - 2018 r.

4.39MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 14:34
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 10.05.2019 15:36
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprawozdania z realizacji programu 1.0 25.03.2019 14:34 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Sprawozdania z realizacji programu 1.1 10.05.2019 15:36 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP