W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego. AMW zajmuje się zakwaterowaniem żołnierzy, zagospodarowaniem zbędnych dla wojska i innych służb mundurowych nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, lokale usługowe) oraz mienia ruchomego (sprzęt wojskowy, pojazdy, wyposażenie i uzbrojenie). Zysk ze sprzedaży i dzierżawy powojskowych nieruchomości jest przeznaczany na inwestycje mieszkaniowe związane z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, które AMW realizuje bez udziału dotacji budżetowej. Środki wygenerowane przez AMW ze zbywania ruchomego mienia powojskowego są przekazywane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Od początku swojej działalności AMW przekazała na ten cel blisko 2 mld złotych.

Prezes Agencji Mienia Wojskowego
Krzysztof Falkowski

AMW realizuje zadania własne oraz zlecone. Do najważniejszych zadań własnych należą:

 • gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji;
 • obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury);
 • przejmowanie i nabywanie mienia;
 • dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie ministrowi obrony narodowej do zatwierdzenia;
 • budowanie domów mieszkalnych;
 • przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Zadania zlecone to zadania powierzone przez ministra obrony narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:

 • planowania i realizowania inwestycji;
 • wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową;
 • wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji;
 • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych.

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
 
tel.: (+48) 22 314 97 00
fax: (+48) 22 314 99 00
e-mail: kancelaria@amw.com.pl
 
NIP: 526-10-38-122
REGON: 011263946
 
https://amw.com.pl
https://wtwoichrekach.amw.com.pl
https://sklep.amw.com.pl
https://www.facebook.com/agencja.mienia.wojskowego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.03.2019 08:57 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Weber
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Agencja Mienia Wojskowego 1.1 05.04.2019 10:52 Magdalena Czerwińska
Agencja Mienia Wojskowego 1.0 28.03.2019 08:57 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP