Aktualnie prowadzone postępowania

Article List

Nr referencyjny: 8/DA/19

Newralgiczne usługi polegające na opracowaniu Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trybie na wezwanie, II części

Nr referencyjny: 1/DA/2019

Roboty budowlane - roboty dekarsko – blacharskie na budynku nr 3 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Nr referencyjny: 11/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu rozbudowy systemów ochrony technicznej w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie

Nr referencyjny: 5/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na dostosowaniu budynków kompleksu do obowiązujących wymagań ppoż. – zabezpieczenie pożarowe zespołu budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Nr referencyjny: 3/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - V części

Nr referencyjny: 1/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Nr referencyjny: 51/ZP/18

Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Nr referencyjny: 50/ZP/18

Wykonanie roboty budowlanej pn. Modernizacja elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2, Warszawa

Nr referencyjny: 20/ZP/19

Dostawa mebli gabinetowych, wypoczynkowych i konferencyjnych – II części

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 11:04
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 04.01.2019 11:04
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler