Aktualnie prowadzone postępowania

Article List

Nr referencyjny: 14/ZP/19

Usługa hotelarska i restauracyjna na zabezpieczenie spotkania w Warszawie w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Nr referencyjny: 12/ZP/19

Usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Nr referencyjny: 13/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne: usługa szkolenia okresowego bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników Urzędu MON

Nr referencyjny: 11/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu rozbudowy systemów ochrony technicznej w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie

Nr referencyjny: 4/ZP/19

Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części

Nr referencyjny: 5/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na dostosowaniu budynków kompleksu do obowiązujących wymagań ppoż. – zabezpieczenie pożarowe zespołu budynków biurowych przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Nr referencyjny: 3/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - V części

Nr referencyjny: 2/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.

Nr referencyjny: 1/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie

Nr referencyjny: 51/ZP/18

Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 11:04
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 04.01.2019 11:04
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler