W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akty prawne

W tej sekcji znajdą Państwo najważniejsze akty prawne regulujące zasady rekrutacji oraz funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

13_AKTY_PRAWNE
 • USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
 • USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (pobierz)
 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (pobierz)
 • USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (pobierz)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 504/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 503/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej (pobierz)
 • DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (pobierz)