Broszura informacyjna : 20 lat Polski w NATO

Drogę Polski do NATO, najważniejsze korzyści z przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wymiar naszego wkładu w bezpieczeństwo na świecie przedstawia broszura informacyjna:

pdf Broszura informacyjna : 20 lat Polski w NATO

34.28MB

Navigation Menu

Metrics