W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest ppłk Agnieszka Gumińska, adres poczty elektronicznej  aguminska@mon.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 261 840 203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Obrony Narodowej znajduje się w trzech oddzielnych kompleksach na terenie Warszawy.

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks na Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Alei Niepodległości 218. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od strony Alei Niepodległości 218 znajduje się podjazd dla wózków. 
Recepcja znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania interesantów z niepełnosprawnością ruchową po prawej stronie w holu od wejścia głównego.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące. 
Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku, po których znajdują się schody z platformą przyschodową.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, których nie można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku są windy, którymi można wjechać na wyższe piętra.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie można wjechać windą z holu głównego. Windy wyposażone są w guziki z alfabetem Braille’a.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks na ul. Klonowej 1, Warszawa

Interesanci muszą zgłosić się na Biuro Przepustek, które znajduje się po przeciwnej stronie ulicy na wysokim parterze ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma przyschodowa.
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma miejsc parkingowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, kompleks Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na ul. Rakowieckiej 2, Warszawa

Do budynku prowadzi wejście przez Biuro Przepustek od strony parkingu. Interesanci muszą zgłosić się na Biuro Przepustek, które znajduje się na poziomie terenu w budynku w centralnej części lewej strony parkingu. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Na parkingu przed Biurem Przepustek wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. 
Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) nie wszystkie budynki są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania interesantów z niepełnosprawnością ruchową po prawej stronie w holu od wejścia do budynku.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ministerstwie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku MON nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.