Departament Kontroli

Departament Kontroli odpowiada za organizowanie systemu kontroli oraz proces planowania i realizacji działalności kontrolnej w resorcie. Celem działania Departamentu jest zapewnienie Ministrowi informacji o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowaniu jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

Dyrektor Departamentu
Robert Fekete

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań dotyczących działalności kontrolnej w resorcie;

Planowanie działalności kontrolnej w resorcie oraz przedstawianie Ministrowi propozycji zamierzeń kontrolnych;

Prowadzenie kontroli funkcjonowania resortu, w tym:

  • racjonalności, efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych,
  • zdolności bojowej dowództw i jednostek wojskowych oraz ich przygotowania do wykonania zadań przewidzianych na czas pokoju, kryzysu i wojny,
  • wykonania budżetu przez dysponentów środków budżetowych oraz gospodarowania majątkiem w resorcie, w tym przez jednostki realizujące zadania poza granicami kraju i wydzielone do NATO i UE,
  • wykorzystywania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych,
  • ustalanie przyczyn powstania oraz wskazywanie kierunków działań naprawczych ujawnianych niegospodarności, naruszeń dyscypliny finansów publicznych i innych nieprawidłowości;
  • współpraca w zakresie działalności kontrolnej z Najwyższą Izbą Kontroli oraz z organami kontroli innych państw.

W Departamencie prowadzone są sprawy audytu wewnętrznego, w tym: realizacja zadań zapewniających i czynności doradczych, obsługa organizacyjno-merytoryczna Komitetu audytu oraz koordynowanie audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej obrona narodowa.

 

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 12:32
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 27.02.2019 15:41
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Kontroli 1.0 05.12.2018 12:32 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Departament Kontroli 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Departament Kontroli 1.2 27.02.2019 15:41 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP