W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Departament Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za funkcjonowanie resortowego systemu ochrony informacji niejawnych. Celem Departamentu jest stworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej ochrony informacji niejawnych w resorcie. Departament jest w Ministerstwie pionem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

Dyrektor Departamentu
Łukasz RYMKIEWICZ

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Wsparcie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie jego roli w zapewnieniu jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym:

 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • realizacja zadań związanych z akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz rozległych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", dla których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa,
 • organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • organizowanie systemu przepustkowego w obiektach Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem,
 • zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego służących do ochrony informacji niejawnych,
 • organizowanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa osobowego, w tym:

–    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
–    udział w prowadzeniu poszerzonych postępowań sprawdzających,
–    przygotowywanie upoważnień Ministra w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa,
–    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej lub wykonującej czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych z Ministerstwem albo zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych na rzecz Ministerstwa,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa w zakresie korespondencji niejawnej.

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w Ministerstwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie powierza się osobie zatrudnionej lub pełniącej służbę w departamencie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:40 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.2 28.02.2019 08:47 Magdalena Czerwińska
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.0 05.12.2018 12:40 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP