W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Polityki Zbrojeniowej

Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za organizację i nadzorowanie funkcjonowania systemu pozyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania sprzętu wojskowego (SpW), a także realizację przedsięwzięć dotyczących działalności Ministerstwa w zakresie problematyki wojskowo-techniczno-przemysłowej. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do osiągnięcia strategicznych celów systemu obronnego państwa za pomocą spójnych działań związanych z realizacją założeń polityki zbrojeniowej resortu.

Dyrektor Departamentu
gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Udział w procesie planowania rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego w obszarze wojskowo-techniczno-przemysłowym, w tym:

 • tworzenie założeń polityki zbrojeniowej resortu,
 • określanie możliwości i poziomu udziału krajowego przemysłowego potencjału obronnego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,
 • określanie poziomu ambicji przemysłowych dla programów operacyjnych, w tym minimalnego zakresu transferu technologii związanego z pozyskiwaniem SpW,
 • opiniowanie realizacji projektów prowadzonych przez spółki Skarbu Państwa, wobec których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister oraz spółki wchodzące w skład ich grup kapitałowych, finansowanych ze środków Skarbu Państwa na podstawie przepisów dotyczących wsparcia niebędącego pomocą publiczną,
 • wykonywanie zadań komórki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 233);

Organizowanie systemu pozyskiwania SpW, w tym monitorowanie funkcjonowania tego systemu;

Organizowanie adekwatnych do potrzeb resortu działań w zakresie krajowej i zagranicznej współpracy wojskowo-techniczno-przemysłowej, w tym:

 • koordynowanie uczestnictwa resortu w przedsięwzięciach i projektach Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Konferencji Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO),
 • podejmowanie działań na rzecz ustanawiania międzynarodowych przemysłowych projektów zbrojeniowych i ich prowadzenie,
 • współpraca z Agencją Mienia Wojskowego oraz przedsiębiorcami krajowego przemysłu obronnego wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami;

Wykonywanie zadań:

 • wobec instytutów badawczych, wynikających z uprawnień Ministra jako organu nadzorującego, z wyłączeniem instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 7 lit. c,
 • organizowania i nadzoru w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa wykonywanych przez przedsiębiorców, dla których organem właściwym w tym zakresie jest Minister,
 • wynikających z uprawnień Skarbu Państwa w spółkach, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 8.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:44 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Polityki Zbrojeniowej 1.2 28.02.2019 09:08 Magdalena Czerwińska
Departament Polityki Zbrojeniowej 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska
Departament Polityki Zbrojeniowej 1.0 05.12.2018 12:44 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP