W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Prawny

Departament Prawny odpowiada za organizację systemu resortowej obsługi prawnej oraz zapewnia prawną ochronę interesów Ministra Obrony Narodowej.

Dyrektor Departamentu
Jolanta WASILUK

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Obsługa prawna Ministerstwa, w tym:

  • opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) w sprawach przekazanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz w sprawach szczególnie skomplikowanych, a także na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której nie jest zapewniona pomoc prawna,
  • wykonywanie zastępstwa prawnego w sprawach prowadzonych przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz prowadzenie rejestru spraw, z wyłączeniem zastępstwa przypisanego innym podmiotom,
  • prowadzenie spraw dotyczących informacji prawnie chronionych, realizowanych na wniosek służb specjalnych oraz sądów, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji powołanych do prowadzenia prawnie określonych postępowań,
  • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Ministra oraz innych dokumentów zawierających elementy prawne,
  • redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej,
  • prowadzenie postępowań z projektami założeń projektów ustaw, projektami ustaw i projektami rozporządzeń oraz projektami innych dokumentów rządowych wydawanych z inicjatywy Ministra,
  • sporządzanie i prowadzenie Wykazu prac legislacyjnych Ministra Obrony Narodowej;

Koordynowanie przygotowywania dokumentów i opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz wykazów prac legislacyjnych;

Określanie zasadniczych kierunków i zadań w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 13:05 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwinska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Prawny 1.3 04.03.2019 12:50 Magdalena Czerwińska
Departament Prawny 1.2 28.02.2019 09:19 Magdalena Czerwińska
Departament Prawny 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Prawny 1.0 05.12.2018 13:05 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP