W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych odpowiada za organizację współpracy międzynarodowej i relacje dyplomatyczne resortu. Departament prowadzi w szczególności działania związane z organizacją wojskowej współpracy dwustronnej, protokolarną obsługą wizyt i spotkań kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, organizowaniem i kierowaniem działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, reprezentowaniem resortu wobec Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w RP, a także zawieraniem opracowanych w resorcie projektów umów i porozumień międzynarodowych oraz przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów dotyczących udziału Sił Zbrojnych RP w wojskowych przedsięwzięciach międzynarodowych.

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

  • planowanie współpracy międzynarodowej resortu oraz monitorowanie jej realizacji;
  • merytoryczne przygotowywanie dwustronnych wizyt i spotkań Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu z partnerami zagranicznymi;
  • protokolarna obsługa wizyt i spotkań Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Szefa Sztabu Generalnego WP oraz Dyrektora Generalnego MON, w których wymagany jest udział wojskowego protokołu dyplomatycznego;
  • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych prawem krajowym do użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w misjach międzynarodowych;
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów umów międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie obronności;
  • opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym opracowanych w resorcie projektów umów i porozumień międzynarodowych oraz innych dokumentów dotyczących udziału Sił Zbrojnych RP w wojskowych przedsięwzięciach międzynarodowych lub pobytu wojsk obcych na terytorium RP;
  • organizowanie i kierowanie działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP;
  • rekrutacja i przygotowanie kandydatów do służby w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych;
  • przygotowywanie udziału i monitorowanie działalności polskich obserwatorów wojskowych w misjach organizacji międzynarodowych;
  • koordynacja kontaktów i współpraca resortu z Wojskowym Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym w RP.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 13:15 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 2.0 03.01.2020 10:26 Beata Kozerawska
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 1.4 28.02.2019 11:45 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 1.3 22.02.2019 09:25 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 1.2 22.02.2019 08:49 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych 1.0 05.12.2018 13:15 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP