W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Dziękujemy za służbę pełną poświęcenia”

08.03.2018

– Rola pań, kobiet w wojsku polskim jest bardzo silna, bardzo ważna. Panie zawsze były stawiane, jako wzór patriotyzmu, zaangażowania, poświęcenia – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami-kobietami.

080318_MMB_dzienkobiet_RSuchy_01

Szef MON poinformował o wzmocnieniu Rady do spraw Kobiet w Wojsku Polskim. – Podjąłem decyzję o wzmocnieniu Rady ds. Kobiet w Wojsku Polskim. Chodzi o to, aby w sytuacjach kryzysowych reakcja była jak najszybsza i stanowcza, a problemy były rozwiązywane, a nie zamiatane pod dywan – podkreślił minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

 

– Wzmocnienie pozycji Rady polega także na tym, że jej przewodnicząca bezpośrednio podlega ministrowi obrony narodowe. Stąd kontakt jest łatwiejszy, w zasadzie ciągły i reakcja w sytuacjach kryzysowych będzie mogła być znacznie skuteczniejsza niż poprzednio – dodał.

Szef MON poinformował również, że podjął decyzję o dokonaniu przeglądu procedur w sytuacjach kryzysowych, gdy dochodzi do konfliktów na tle relacji interpersonalnych. Minister podkreślił, że Rada ds. Kobiet będzie na bieżąco informowana przez pełnomocników ds. kobiet, którzy zostaną powołani w jednostkach wojskowych.

"Panie zawsze uczyły nas męstwa,godności i odwagi "

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że w środę spotkał się z kombatantkami, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i podziękował im za odważną postawę w tych niezwykle trudnych czasach, za pokazywanie ważny jest patriotyzm, kodu kulturowego, który stanowi o polskiej tożsamości. Zaznaczył, że czwartkowa  uroczystość odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – Kiedy wybijaliśmy się na niepodległość, to także postawa pań, żon i matek, które wychowywały w poczuciu patriotyzmu, zaowocowała, że 100 lat temu Polska stała się krajem niepodległym, że wróciła na mapę Europy. Panie zawsze uczyły nas męstwa, godności i odwagi – mówił. Minister podziękował kobietom za taką postawę i złożył im życzenia.

 

*** 

KOBIETY W WOJSKU POLSKIM

 W Wojsku Polskim służy 5829 żołnierzy - kobiet, co stanowi prawie 6% wszystkich żołnierzy zawodowej służby wojskowej. Liczba kobiet decydujących się na założenie munduru wojskowego systematycznie wzrasta. W 2017 r. w Wojsku Polskim służyło 863 kobiet więcej niż w roku 2016.

Rada ds. Kobiet 

Przedstawicielem żołnierzy-kobiet w resorcie obrony narodowej jest Rada ds. Kobiet. Do jej zadań należy przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii i analiz w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet oraz udzielanie pomocy w sprawach służbowych. Rada jest wybierana demokratycznie przez kobiety służące w Siłach Zbrojnych RP.

Nowa decyzja Ministra Obrony Narodowej wzmacnia pozycję Rady ds. Kobiet oraz wprowadza bardziej przejrzyste i skuteczne reguły. Przewodnicząca Rady podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. W skład Rady ds. Kobiet wchodzą przedstawicielki Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, uczelni wojskowych oraz – co jest nowością - Wojsk Obrony Terytorialnej.

W jednostkach wojskowych żołnierze-kobiety w porozumieniu z dowódcą wskazują pełnomocnika ds. kobiet, który ułatwia żołnierzom z jednostki kontakt z Radą ds. Kobiet. W przypadku naruszenia stosunków interpersonalnych, gdzie stroną jest żołnierz-kobieta, pełnomocnik ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Radę ds. Kobiet.

Wojskowa służba kobiet w liczbach 

Najwięcej kobiet-żołnierzy - ponad 3400, służy w korpusie szeregowych. Korpus oficerski zasila ponad 1500 pań, natomiast w korpusie podoficerów służy prawie 900 kobiet.

Żołnierze-kobiety służą we wszystkich we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. Najliczniejsza grupa  żołnierzy-kobiet (ponad 2 tysiące) współtworzy Wojska Lądowe. Około 800 pań wspiera działania Sił Powietrznych, ponad 400 kobiet służy w Marynarce Wojennej. Żołnierze-kobiety realizują się również w Wojskach Specjalnych i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Około 1000 żołnierzy-kobiet służy w Dowództwie Generalnym i jednostkach mu podległych. Jednak kobiety swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem wspierają również działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawy, Dowództwa Operacyjnego czy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kobiety pełniące służbę w polskiej armii obejmują stanowiska dowódcze od szczebla drużyny do kompanii. Prawie 500 kobiet-żołnierzy (co stanowi 8,1% spośród wszystkich służących w Wojsku Polskim) jest dowódcami drużyn, plutonów, kompanii, grup ewakuacji medycznej bądź zajmują inne stanowiska dowódcze.

Na misjach  

Żołnierze-kobiety brały udział we wszystkich misjach pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych przez Wojsko Polskie w 2017 r. między innymi w: Kosowie, Pakistanie, Iraku, Łotwie, Rumuni, Bośni i Hercegowiniew krajach bałtyckich i na Morzu Śródziemnym. Najliczniejszą grupę żołnierze-kobiety reprezentowały w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu.

Na uczelniach 

Kobiety stanowią liczną grupę studentów na uczelniach wojskowych. W 2017 r. prawie 600 kobiet studiowało na uczelniach wojskowych, co stanowiło 16% wszystkich żołnierzy służby kandydackiej. W roku 2018, 308 żołnierzy-kobiet kształci się na kierunkach wojskowych. Panie chętnie zgłębiają wiedzę w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Zdjęcia (4)